Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Ons Vertrouwenshandvest

We willen dat vertrouwen al onze interactie met belanghebbenden en onze relaties met klanten, aandeelhouders, werknemers en de gemeenschappen die we bedienen op een zinvolle, inclusieve en positieve manier kracht bijzet. Onze Gedragscode is van toepassing op iedereen die bij Schneider of een van onze dochterondernemingen werkt. Elk hoofdstuk bevat duidelijke 'do's en 'don'ts', evenals de teams die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp bij Schneider Electric.
Download ons Vertrouwenshandvest

Heeft u twijfels of zorgen?

Onze Trust Line stelt onze medewerkers en externe belanghebbenden in staat om eventuele ethische problemen aan de orde te stellen in overeenstemming met onze gedragscode.
Een ingediende melding wordt grondig en vertrouwelijk onderzocht. De bevindingen van het onderzoek worden vervolgens voorgelegd aan de relevante bestuurscomités, die besluiten welke passende maatregelen moeten worden genomen.
Naar de Trust Line Opent in nieuw venster

Hoe kunnen we een duurzame en inclusieve wereld creëren door onze principes van vertrouwen en handhaving na te leven?

Schneider Electric zet zich in voor het handhaven van onze vertrouwensprincipes door middel van strikte sociale, bestuurlijke en ethische normen om tegen 2025 de milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) te bereiken en koolstofneutraal te zijn, met het oog op een meer duurzame en inclusieve wereld. Als ‘s werelds meest milieuvriendelijke en ethische onderneming, ondersteunt Schneider Electric de duurzaamheid en empowerment met betrekking tot ecosystemen door maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) te implementeren met principes en procedures die sociale en milieuproblemen aanpakken en die uiteindelijk meerwaarde bieden voor onze stakeholders.

Ontdek ons vertrouwenshandvest waarin we onze vertrouwensverplichting op het gebied van milieu, duurzaamheid en bestuur worden uiteengezet om een groene impact te realiseren en te voldoen aan onze doelen voor inclusie. Ons beleid inzake ethiek en handhaving zorgt ervoor dat werknemers voldoen aan de gedragsverwachtingen en dat ze weten hoe ze kritieke taken dienen uit te voeren. Ons mensenrechtenbeleid omschrijft hoe ons standpunt inzake mensenrechtenregels van toepassing is op onze dagelijkse activiteiten. Ontdek onze duurzaamheids- en nalevingsverslagen die zijn opgesteld in overeenstemming met onze gedragscode om ervoor te zorgen dat we onze beloften nakomen. Raadpleeg de Trust Line, ons systeem voor vertrouwelijke waarschuwingen waarmee onze interne en externe stakeholders incidenten van wangedrag of niet-naleving van de regels kunnen melden, zodat de gezondheid en veiligheid van iedereen wordt gewaarborgd. Schneider Electric streeft naar een sterk ondernemingsbestuur dat gebaseerd is op onze vertrouwensprincipes om de mensenrechten in onze hele waardeketen te bevorderen en inclusie in onze interne en externe bedrijfsecosystemen op te bouwen en te versterken.