Technische FAQ's

Vraag stellen

Hoe Bluetooth-communicatie tot stand brengen voor het SR2/SR3-gamma van het programmeerbare Zelio Logic-relais?

De Bluetooth-interface SR2BTC01 en de Bluetooth Modbus-adapter VW3A8115 kunnen worden gebruikt om draadloze Bluetooth-communicatie tot stand te brengen tussen het programmeerbare SR2/SR3 Zelio Logic-relais en de computer.

Opmerking:
1. De maximale afstand tussen de computer en de module met Bluetooth-interface is ongeveer 10 meter.
2. De Bluetooth-interface SR2CBT01 is compatibel met ZelioSoft2 V4.1 en hoger.
3. U moet ook een programmeerbaar SR2/SR3 Zelio Logic-relais hebben met een firmwareversie V4.0 en hoger.
 
De gebruikershandleiding van Bluetooth-interface SR2BTC01 is bijgevoegd.
 
Bijlage(n): (zie bijlage)
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?