Technische FAQ's

Vraag stellen

Waarvoor wordt SF6 gas gebruikt?

Sinds 1960, wordt het SF6 gas gebruikt als extinctiegas en isolatiegas voor toestellen van hoog- en laagspanning. De SF6 staat voor een interessante alternatief tot andere traditionele milieus gebruikt voor afsluiting en isolatie, zoals olie en lucht. Het gebruik van SF6 verhoogt op een kennelijk manier de doeltreffendheid van het gebruik van hulpmiddelen op het gebied van transport en van distributie van energie en op technologisch, financieel en menselijk vlak. Een globaal evaluatie, die rekening houdt met het geheel van ecologisch, economisch, veiligheids- en technologische aspecten, heeft aangetoond dat SF6 een uitstekende keuze was van isolatiemilieu. De SF6 technologie die ingesteld is op het vlak van transport en distributie van energie is het resultaat van meerdere tientallen jaren optimisatie, en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van apparatuur van elektrische energiedistributie die economisch goede resultaten behaalt.
De SF6 wordt ook gebruikt in bepaalde industriële processen (micro-elektronisch, metallurgisch), voor fonische isolatie van venters met dubbele beglazing en voor sommige afgewerkte producten zoals sportschoenen.

Punten te onthouden
Er bestaat geen enkele beperking betreffende het gebruik van SF6 gas in elektrische uitrustingen.

In zuivere toestand, is SF6 gas niet toxisch. Het toont geen enkel gevaarlijkheid voor personen en bevat geen vervuillende substantie. Het is onontvlambaar.

De SF6 emissies die veroorzaakt wordt door LS en HS elektrische industrie brengen maar een marginaal contributie mee aan de wereldemissies van gas met broeikaseffect. Ze vertegenwoordigen ongeveer 0,1% van de wereldemissies en dit cijfer is continu aan het dalen.

De SF6 technologie biedt tegenwoordig de best overeenkomst mogelijk in termen van kosten, gebruik van natuurlijke hulpmiddelen, doeltreffendheid, veiligheid en dichtheid van elektrische LS toestellen.

Schneider Electric heeft bewust een programma opgesteld die als doel heeft de emissies van SF6 komende uit productiesite van elektrische LS toestellen, alsook van zijn producten gedurende heel hun levensduur, te verminderen.

Op wereldschaal, verbinden zich de gebruikers en producenten van SF6 gas, alsook de professionele organisaties en bevoegd gezag, om op continue wijze het milieu-impact van SF6 gas, die gebruikt wordt binnen elektrische uitrustingen, te minimaliseren.

De informatie in dit document zijn in overeeenstemming met de geadopteerde posities van de CAPIEL en EURELECTRIC.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?