Technische FAQ's

Vraag stellen

De automatische deuropener van de huistelefoon RTY17650 werkt niet. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Wellicht is er voor dit apparaat geen bevoegdheid verleend. Om de beveogdheid te verlenen, moet de hoorn worden opgenomen en de insteltoets + de lichttoets worden ingedrukt
en ingedrukt gehouden tot de led achter de deuropentoets één keer kort knippert.
Daarna kunnen de toetsen worden losgelaten.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?