Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Default Alternative Text

    Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het bankwezen en de financiële sector

    Voldoen aan de vereisten voor duurzaamheidsstatistieken, rapportering en bedrijfstransparantie.

Een energie- en duurzaamheidstrategie ontwikkelen en beheren

Het bankwezen en de financiële sector moeten voldoen aan de eisen die regelgevers, aandeelhouders, klanten, lokale gemeenschappen en medewerkers stellen op het gebied van de rapportering van duurzaamheidsstatistieken. Bedrijfstransparantie is cruciaal om strategieën te ontwikkelen, duurzaamheidsprojecten te implementeren, risico's te beperken, innovatie te stimuleren en financiële prestaties te bevorderen.

Standaard alternatieve tekst

Oplossing

Workshops voor de planning van duurzaamheidsstrategieën

We helpen banken en financiële cliënten om toonaangevende energie- en duurzaamheidstrategieën te ontwikkelen die zijn toegesneden op hun specifieke duurzaamheidsdoelen.

Voordelen

Wij werken met u samen om uw unieke duurzaamheidsrisico's en beloningen te begrijpen, om een strategie te ontwikkelen die tastbare voordelen binnen uw regelgevingskader oplevert en tegelijkertijd uw beschikbare technologie te optimaliseren.

> Een plan opstellen om de gewenste doelen en zakelijke doelstellingen te bereiken.
> Gerichte actieplannen voor zakelijk succes bieden.
> Strategieën richten op operationele en productduurzaamheid.
> Schone energietechnologieën doorvoeren en alle duurzaamheidsaspecten van uw organisatie aanpakken.

Uitgaven aan energie en koolstofkredieten verminderen

Onze oplossingen helpen banken en financiële cliënten om duurzaamheidsdoelen te bereiken door hun energieverbruik en uitgaven voor CO2-kredieten te verminderen. We volgen de resultaten voortdurend, zorgen voor vooruitgang en implementeren nieuwe, efficiënte maatregelen. Onze oplossingen omvatten consulting- en planningsdiensten om krachtige energiebesparingsstrategieën, tariefoptimalisatie, budgetontwikkeling, risicobeheer, grondstofprognoses en -informatie, gegevensverzameling en factuurbetaling te integreren.

Standaard alternatieve tekst
  • Blackstone bereikt duurzaamheidsdoelen

    Blackstone, een van 's werelds grootste private equity-bedrijven, bespaart tientallen miljoenen op energieverbruik, dankzij inspanningen gericht op duurzaamheid en de strategische inzet van energiebronnen.

Oplossing

Uitgaven aan energie en koolstofkredieten verminderen

Wij lossen uw unieke uitdagingen op met diepgaande economische analyses, marktexpertise en niet-traditionele gegevensmodelering en algoritmen. Wij leveren relevante marktinformatie en een strategische visie op energie- en duurzaamheidsvraagstukken om u te helpen uw concurrentiepositie te versterken.

Voordelen

Met de expertise van Schneider Electric kan uw organisatie een strategie ontwikkelen om duurzaam te functioneren en de concurrentiepositie te versterken, en tegelijkertijd de tevredenheid van klanten en medewerkers handhaven.

> Creëer energie- en duurzaamheidstrategieën om de financiële en operationele integriteit te ondersteunen
> Benut het leiderschap van Schneider Electric voor uw volledige energie- en duurzaamheidbeheerprogramma.

Maatregelen voor energiebehoud en CO2-emissie

Met de toegenomen regelgeving en verwachtingen inzake maatregelen voor energiebehoud en CO2-uitstoot, is het belangrijk dat banken en financiële instellingen deze maatregelen identificeren, prioriteren en systematisch volgen met de beschikbare technologie.

Standaard alternatieve tekst

Oplossing

Volledig beheer van maatregelen voor energiebesparing en CO2-uitstoot

Nu banken en financiële instellingen scherper worden gecontroleerd door regelgevers en belanghebbenden, is het essentieel om maatregelen voor energiebehoud en CO2-uitstoot te identificeren, prioriteren en volgen.

Voordelen

Onze experts kunnen banken helpen met het volgende:
> Kansen voor kapitaalinvesteringen beheren
> Certificering en naleving bereiken
> Kansen voor besparingen en behoud identificeren
> Continue besparingen realiseren door gegevens te analyseren om maatregelen voor behoud te identificeren.

> Gedetailleerde prestatieanalyses ontvangen, design, constructie, opstarten en verificatie.
> Voldoen aan regionale richtlijnen en de internationale norm ISO50001.
> Kansen identificeren en schattingen van implementatiekosten maken.
> Gepersonaliseerde EDM-aanbevelingen en -middelen ontvangen om projecten uit te voeren, en zorgen voor controle, meting en verificatie.

Voortgang van CO2-emissiereductie valideren

De vereisten voor regelgeving en rapportering stellen validering verplicht, naast de bekendmaking van gegevens over de vermindering van de CO2-emissie. Met het oog daarop werken toonaangevende financiële instellingen samen met Schneider Electric om duurzaamheidsrapporten te redigeren en leveren, voor verplichte en vrijwillige informatieverzoeken.

Standaard alternatieve tekst

Oplossing

Voortgang op het gebied van koolstofemissiereductie valideren en bekendmaken

Validering en rapportering van energie- en duurzaamheidsprogramma's zijn essentieel om te voldoen aan de vereisten voor nalevingsbeheer en bedrijfsrapportering, zowel voor regionale als wereldwijde financiële instellingen.

Voordelen

Wij verzorgen duurzaamheidsrapportering om aan bedrijfsvereisten en wettelijke vereisten te voldoen, en werken samen met klanten om hun activiteiten op het gebied van nalevingsbeheer te optimaliseren.

> Verbeter de transparantie van uw bedrijfsvoering om vertrouwen te wekken bij de belanghebbenden.
> Volg de voortgang van uw initiatieven voor efficiënt energiegebruik en duurzaamheid.
> Volg energie- en duurzaamheidsgegevens via een uniform platform.
> Waarborg naleving in alle regio's om financiële sancties te vermijden.
> Rapporteer belangrijke gegevens nauwkeurig aan belanghebbenden en identificeer gebieden voor verbetering.
> Gebruik de ervaring van een wereldwijd team op het gebied van lokale, nationale en wereldwijde normen.