Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД стартира проект „Социална политика и добри практики в ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“, съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

EU-OPHRD-logo-IC-490x490

human-resources-development-IC-490x490На 28.09.2017 г., „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи договор № BG05M9OP001-1.008-1817-C01 с Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на проект „Социална политика и добри практики в ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“.

Проектът цели подобряване работната среда в производственото предприятие в индустриална зона Радиново, чрез въвеждане на система за подобряване качеството, организацията на работните места и производителността на труда, осигуряване на по-качествени колективни средства за защита и осигуряване на организиран транспорт за работниците и служителите.

Проектът е финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и е на обща стойност 689 178,80 лв., от които 338 477,94 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 350 700,86 лв., собствено участие. Продължителността на проекта е 15 месеца.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Разгледайте всички прессъобщения

Всички новини

Чатът е достъпен сега