Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
 • Default Alternative Text

  Предприемане на смислено действие

  Конкретното, смислено действие е единственият начин за справяне с климатичните промени. Вижте как вършим нашата част и насърчаваме другите в Доклада на Schneider за устойчиво развитие 2017-2018.

  Вижте нашите резултати
 • Default Alternative Text

  Новият Green Premium

  Еко-етикетът Green Premium осигурява на нашите клиенти по-здравословни продукти, които са по-прозрачни с екологична и регулаторна информация. Днес над 755 от продажбите на наши продукти идват от решения Green Premium.

  Прочетете повече
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Какъв е вашият екологичен отпечатък?

  Използвате ли повече ресурси отколкото планетата е в състояние да произведе?

  Изчислете Вашия отпечатък
  В тази цифрова икономика глобалната верига на доставките на Schneider Electric се развива в посока още повече персонализация, устойчивост и свързаност с нашата стратегия Персонализирана верига на доставките 4.0, поддържана от решенията EcoStruxure.

  Персонализирана: Вълнуваме се от успеха на нашите клиенти, като винаги се стремим да осигурим това, което те ценят, използвайки мащаба и ефективността.

  Устойчива: Понеже устойчивото развитие е приоритет по цялата наша верига на доставките оптимизираме ресурсите чрез разработване на кръгова верига на доставките с чисти и безопасни съоръжения, захранвани с възобновяема енергия. 

  Свързана: Нашата цифрова и интелигентна верига на доставките, поддържана от EcoStruxure спомага за осигуряването на видимост на клиентите, оптимизирайки от край до край ефективността и надеждността на активите
  Default Alternative Text

  Персонализирана верига на доставките 4.0

  Default Alternative Text

  Разглеждане на отпадъците като ценност

  Насърчаваме "фиксация към нулево количество отпадъци" във всички наши сгради и съоръжения по света. Намаляването до минимум на отпадъците, многократното използване, рециклирането и избягването на депонирането са се превърнали в неразделна част от отчетните карти за изпълнение на нашите заводи и дистрибуторски центрове и наблюдаваме непрекъснат прогрес. Горди сме, че през 2017 130 наши обекта са получили маркировка “Toward Zero Waste to Landfill” (Цел нулево количество отпадъци за депониране), като нашата цел е да достигнем 200 обекта до 2020 г. Нашият глобален процент на отклоняване от депониране се е увеличил с 15 пункта за 10 години и е достигнал 94% през 2017.

  Научете повече

  Schneider Electric е внедрила Система за интегрирано управление, за да осигури непрекъснато подобрение на околната среда (ISO 14 001), безопасността (ISO 45 001), енергията (ISO 50 001) и качеството (ISO 9 001). Сертификацията по ISO 14001 помага за стимулирането на непрекъснатото подобрение на екологичните резултати на обектите. През 2017г. 263 наши обекта бяха сертифицирани по ISO 14 001. Всички тези обекти допринасят за екологичната отчетност и следователно за постигане на екологичните цели на Групата. 130 обекта са също сертифицирани по ISO 50 001 в подкрепа на амбициите ни за отлични енергийни резултати и осигуряват енергийна производителност в сравнение с предходната година. На последно място ISO 45 001 позволява засилване на нашата култура за безопасност и определяне на устойчиво управление на безопасността.
  В помещение на център за данни, решения за данни, управление на центрове за данни

  Екологично ефективно производство

  Default Alternative Text

  CO₂ ефективност в транспорта

  Schneider Electric е световна компания с дейност в повече от 100 държави, с устойчив транспортен план за свързване на нашите обекти и доставки към нашите клиенти. През 2017 превозихме 2,400 килотона стоки, включително 74% с автомобилен транспорт, 23% с морски транспорт и 3% с въздушен транспорт. От 2015 до края на 2017 г. утвърдихме нова програма за намаляване на емисиите на CO от транспорт, с амбицията да постигнем намаление от 10% за 3 години. В края на 2017 г. постигнахме тази цел чрез намаляване на нашите емисии на CO  от транспорт средно с 10.3% за 3 години. Дейности, заслужаващи внимание са преминаването от въздушен към морски транспорт, увеличаване на коефициента на натоварване и оптимизация на транспортните маршрути. Планиране да намалим нашите емисии от CO от транспорт с още 10% от 2018 – 2020 г.
  Стремим се към съвместна работа с нашите доставчици в нашия път към устойчиво развитие.
  От 2011 г. показателите за устойчиво развитие са един от 7-те стълба за оценяване на стратегическите доставчици, посредством стандарта ISO 26 000. До 2020 г. нашата цел е 5 пункта/100 увеличение в средния резултат от тези оценки по ISO 26 000.
  Schneider Electric също така се ангажира с въвеждането на план за надзор за предотвратяване на тежък труд, околна среда, здраве и безопасност и добросъвестно поведение в бизнеса. До 2020 г. 300 доставчици ще получат индивидуална оценка на място.
  И накрая, работим с доставчици за закупуването на устойчиви материали, проследяване на полезни изкопаеми, добити в зони на конфликт и извеждане от употреба на опасни вещества. Например сме си поставили за цел да използваме 100% рециклиран или сертифициран картон и палети за транспортни опаковки до 2020 г.

  Вижте повече

  Електроразпределение, електрически кули с далекопроводи при залез.

  Работим с нашите доставчици

  2017 акценти за веригата на доставките

  • 358 Одити на място, включващи критерии за устойчиво развитие
  • 10,3% икономии на енергия в нашите обекти спрямо базовото ниво за 2014
  • 88% на стратегическите доставчици преминаха външна оценка за устойчиво развитие
  • 10% Намаляване на емисиите на CO₂ от транспорт за периода 2015-2017
  • 130 обекти, признати за изпращащи "За нулево количество отпадъци към депото"
  • 70% на съответните покупки, потвърдени като "неконфликтни" по правилото за полезни изкопаеми, добивани в зони на конфликт за 2012 г.
  Пишете ни в чат

  Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!