Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Ние обслужваме нашите клиенти с грижи, внимание и уважение

В Schneider Electric ние сме ентусиазирани по отношение на това, което правим, и имаме ясна представа как трябва да го направим. Считаме, че забележителните хора правят забележителни компании и че забележителните хора се присъединяват към компании, които управляват бизнеса си по начин, който е етичен и отговорен. Доверието е в основата на нашия бизнес. Нашите действия, взаимодействия и трансакции изграждат доверие в обществата, компаниите и държавите, които обслужваме. Ние сме отговорна компания и преследваме устойчиви, дългосрочни и положителни за мрежата бизнес практики.

„Като главен изпълнителен директор на Schneider Electric, член на борда на директорите на Глобалния договор на ООН и президент на Глобалния договор на ООН за Франция искам да потвърдя неотменимия си ангажимент да действам съобразно най-високите етични стандарти.“

Жан-Паскал Трикоар,
Главен изпълнителен директор и председател на Schneider Electric
Default Alternative Text
 • Нашите Принципи за отговорност

  Във всеки ключов момент трябва да се запитаме:
  • Зачитаме ли хората и техните човешки права?
  • Осъществяваме ли бизнеса си по етичен начин?
  • Поведението ни защитено ли е цифрово?
  • Действията ни имат ли положително въздействие върху околната среда?
  • Ангажираме ли се като корпоративни граждани?

  Изтеглете нашите Принципи за отговорност
  Default Alternative Text
 • Default Alternative Text
  GreenLine GreenLine е глобалната помощна мрежа на Schneider Electric за външни заинтересовани страни. Това е поверителен канал, чрез който можете да задавате въпроси и да споделяте загрижеността си относно етиката, съответствието или принципите за отговорност на Schneider Electric и свързаните с тях политики. Съобщаване за етичен проблем
 • Default Alternative Text
  Red Line Red Line е нашата вътрешна система за предупреждения, предназначена за служителите. Тя предоставя подкрепа на хора в сложни и трудни ситуации. Тя третира всички разкрития като чувствителна информация, така че лицата, подаващи сигнали за нарушения, да могат да съобщават за престъпления без страх от преследване.

  Ако сте служител на Schneider, моля отидете в Интранет, за да съобщите.
 • Нашите принципи са приложими за всички

  Принципите ни за отговорност се прилагат за всички, които работят в Schneider или в някоя от нашите дъщерни компании. Те са приложими за всички изпълнители, работещи на свободна практика или всяко лице, работещо в нашите помещения. Освен това тези принципи вдъхновяват нашите политики по отношение на външните заинтересовани страни, доставчиците и подизпълнителите.

  Какво се очаква от нашата верига за доставки
  Default Alternative Text
 • Напредъкът ни по отношение на етичните ангажименти

  Проверете с какви ангажименти се наемаме, за да гарантираме, че прилагаме честни, хуманни и етични бизнес практики.

  Прочетете доклада за устойчиво развитие
  Default Alternative Text

Научете повече за нашия ангажимент към устойчивото развитие

Научете повече
Пишете ни в чат

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!