Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Софтуер за конфигуриране

Rapsody

Rapsody

Позволява проектиране на електроразпределителни табла НН. Модулният и функционален софтуер за конструиране на разпределителни табла ниско напрежение

Вижте подробна информация
Ecoreach

Ecoreach

Софтуер за конфигуриране и тестване на електроапаратура. Софтуер за конфигуриране и тестване на електроапаратура.

Вижте подробна информация

Софтуер за проектиране

ID-SPEC

ID-SPEC

To define electrical distribution principles, present them to your customer. За дефиниране на принципите на електроразпределението и представянето им пред клиента

Вижте подробна информация
My Ecodial S

My Ecodial S

Изчисление на еднолинейна схема на ел.инсталация СН/НН. Изчисляване на отделен кръг на електроинсталация средно напрежение/ниско напрежение

Вижте подробна информация
ID-Spec Large

ID-Spec Large

Изчисление на еднолинейна схема и специфициране на оборудване за електроразпределение. За проектиране на линейната схема и специфициране на електроразпределителната апаратура

Вижте подробна информация
SisVar International

SisVar International

Изчисление и избор на оборудване за корекция на фактор на мощността. Софтуер за избор на продукти за корекция на косинус фи (cos φ) ниско напрежение

Вижте подробна информация
Директна координация

Директна координация

Дефиниране и координиране на апаратура НН. Разширена търсеща система за дефиниране и съгласуване на устройства ниско напрежение

Вижте подробна информация
Софтуер за координация на устройствата в ел.мрежа

Софтуер за координация на устройствата в ел.мрежа

За показване на кривите на превключване и границите на дискриминация. -

Вижте подробна информация
Rapsody

Rapsody

Позволява проектиране на електроразпределителни табла НН. Модулният и функционален софтуер за конструиране на разпределителни табла ниско напрежение

Вижте подробна информация
Enclosed Motor Starter Solution guide

Enclosed Motor Starter Solution guide

The software to help you to select intuitively your enclosed motor starter solution. The new Enclosed Motor Starter Solution Guide software is available for both PC and iPad.

Вижте подробна информация
Сравняване на продукти: /