Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Електроразпределение

Софтуер

Софтуер за конфигуриране

Софтуер за проектиране

ID-SPEC

To define electrical distribution principles, present them to your customer. За дефиниране на принципите на електроразпределението и представянето им пред клиента

Вижте подробна информация

My Ecodial L

Изчисление на ел. инсталация НН. Изчисляване на електроинсталация ниско напрежение

Вижте подробна информация

My Ecodial S

Изчисление на еднолинейна схема на ел.инсталация СН/НН. Изчисляване на отделен кръг на електроинсталация средно напрежение/ниско напрежение

Вижте подробна информация

ID-Spec Large

Изчисление на еднолинейна схема и специфициране на оборудване за електроразпределение. За проектиране на линейната схема и специфициране на електроразпределителната апаратура

Вижте подробна информация

SisVar International

Изчисление и избор на оборудване за корекция на фактор на мощността. Софтуер за избор на продукти за корекция на косинус фи (cos φ) ниско напрежение

Вижте подробна информация

Директна координация

Дефиниране и координиране на апаратура НН. Разширена търсеща система за дефиниране и съгласуване на устройства ниско напрежение

Вижте подробна информация

Софтуер за координация на устройствата в ел.мрежа

За показване на кривите на превключване и границите на дискриминация. -

Вижте подробна информация

Rapsody

Позволява проектиране на електроразпределителни табла НН. Модулният и функционален софтуер за конструиране на разпределителни табла ниско напрежение

Вижте подробна информация

LV Motor Starter Solution Guide V3.4

To select intuitively your motor starter solution. The software to help you to select intuitively your motor starter solution.

Вижте подробна информация

Enclosed Motor Starter Solution guide

The software to help you to select intuitively your enclosed motor starter solution. The new Enclosed Motor Starter Solution Guide software is available for both PC and iPad.

Вижте подробна информация

Ecodial Plugin for AutoCAD

Electrical Design and Calculation . Enables more efficient and easier electrical design and calculation in AutoCAD

Вижте подробна информация