Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Критично захранване, охлаждане и ракове

Охлаждане

Климатични системи за охлаждане на IT помещение

APC Brand Schneider Electric

Аксесоари за охлаждане на помещения

Опции за оптимизиране ефективността или функционалността на продукти за охлаждане на помещения.

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Uniflair WM

Монтирани на стена единици за външна инсталация за критични за мисията приложения. Бързо разполагаеми опаковани системи за бързо адресиране на нуждите от охлаждане на IT или телекомуникационни среди

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Uniflair SP

Разделени системни единици и интегрирани системи със свободно охлаждане за инсталации на открито. Пестящо място, прецизно надземно охлаждане

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Uniflair MB

Монтирани на стена единици за вътрешна инсталация за критични за мисията приложения. Бързо разполагаеми опаковани системи за бързо адресиране на нуждите от охлаждане на IT или телекомуникационни среди

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Uniflair LE

Периметърно охлаждане за средни и големи среди на центрове с данни. Ефективно охлаждане на помещения с ниски разходи за собственост.

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Uniflair AM

Гъвкаво, периметърно охлаждане за по-малки IT обкръжения. Ефективно охлаждане на помещения с ниски разходи за собственост.

Преглед на продукти

Климатични системи разположени близко до товара

Въздухоразпределение

Чилъри и системи за отвеждане на топлината

APC Brand Schneider Electric

Aquaflair AC

Охладители с въздушно охлаждане с аксиални вентилатори за инсталация на открито при критични за мисията приложения. Интегрираното "всичко в едно" решение за охладена вода за охлаждане на центрове за данни.

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Кондензатори

Специално разработени системи за отвеждане на топлината от раковете и охлаждане на в помещенията. Система, адаптирана за максимално повишаване на работната готовност на системи за охлаждане на ниво рак или помещение.

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Флуидни охладители

Система за топлоотвеждане, предназначена за работа с вода или гликол, за охлаждане на ракове и помещения. Система, адаптирана за максимално повишаване на работната готовност на системи за охлаждане на ниво рак или помещение.

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Aquaflair DF

Гъвкави охладители за инсталация там, където трябва да се прекара въздушния поток. Интегрираното "всичко в едно" решение за охладена вода за охлаждане на центрове за данни.

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Aquaflair WC

Охладители с водно охлаждане за големи водно охлаждани приложения за комбинация с дистанционни сухи охладители, охладителни кули или дистанционни кондензатори. Интегрираното "всичко в едно" решение за охладена вода за охлаждане на центрове за данни.

Преглед на продукти
APC Brand Schneider Electric

Aquaflair FC

Свободно охлаждащи охладители с аксиални вентилатори и интегрирана система за свободно охлаждане за приложения с непрекъсната работа.

Преглед на продукти

Модулен технически под