Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 

My Ecodial S

Изчисление на еднолинейна схема на ел.инсталация СН/НН

Изчисляване на отделен кръг на електроинсталация средно напрежение/ниско напрежение

My Ecodial S
 • Характеристики

  Имате нужда от бързо изчисляване:
  . My Ecodial S ви осигурява надеждни резултати само с няколко щраквания.
  Имате нужда лесно да намерите продукт без да влизате в каталога на Schneider Electric:
  . My Ecodial S предлага технически-ориентирана система за търсене, за избор на продукт, селективност и каскадиране.
  Имате нужда лесно да се върнете в софтуера:
  . Внимателно обмислената ергономия на My Ecodial S ще ви напътства

  Какво можете да правите с My Ecodial S?

  Модул за изчисляване на мрежа с един кръг
  . Избирате бързо и лесно мрежа ниско напрежение с един кръг на три нива.
  . Избирате няколко входни параметъра според конкретните изисквания.
  . Оставяте системата да изчислява вместо вас в съответствие с електротехническите стандарти.
  . Визуализирате разграничителните граници на системата от устройства за защита с гъвкави графики на кривите на изключване.
  . Отпечатвате подробен и ясен отчет, за да обосновете своето изчисление
  Direct Coordination: разширена търсеща система за дефиниране и съгласуване на устройства Schneider Electric
  . Вие дефинирате електротехническите ограничения, на които всяко отделно търсещо устройство трябва да отговаря. Търсене и избор.
  . Вие дефинирате входните и изходните електротехнически ограничения на системата за защита. Търсите и съгласувате между две устройства.
  . Виждате и задавате кривата на изключване на устройството.
  . Coordination означава селективност, каскадиране  Ползи

  Това е най-късото разстояние до най-важното

  . Бързо изчисляване на отделен кръг на електроинсталация средно напрежение/ниско напрежение
  . Лесен за ползване
  . Гарантирано съответствие със стандартите за инсталации
  . Оптимизиран избор на комутационна апаратура

  Приложения

  . Специално предназначен за проектанта на електроинсталацията в промишлени и обслужващи сгради