Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 

Големи центрове за данни

Пълно, модулно физическо инфраструктурно решение над 1 MW, което е бързо и лесно за конфигуриране, разгръщане и използване

Над 10 години и 1,000,000 конфигурации

APC Brand Schneider Electric
Големи центрове за данни schneider.label Пълно, модулно физическо инфраструктурно решение над 1 MW, което е бързо и лесно за конфигуриране, разгръщане и използване
 • Характеристики

  Стандартизирани или персонализирани решения и услуги за нови конструкции, удължаващи живота на съществуващия център за данни или изграждайки ваш нов частен или публичен облак.

  Ползи

  Управляемост

  • Разберете вашето потребление - Предоставя издръжлив набор от инструменти за подпомагане събирането, анализирането и докладването на вашите разходи и потребление на макро или микро равнище, осигурявайки точна и навременна информация за разхода и употребата.
  • Поддръжка на оборудване на множество производители - Предлагат поддръжка за множество типове IT инвентари и хардуерни платформи.
  • Уеб табла - Лесно конфигурируеми уеб табла показващи основните индикатори за представяне на центъра за данни, като напр. тренда на параметрите на центъра за данни и използването на капацитет

  Маневреност

  • Лесно за инсталиране - Иновативният дизайн позволява уредът да бъде монтиран бързо и лесно от почти всеки.
  • Предварително разработена система - Дава възможност за бързо проектиране и монтаж

  Адаптивност

  • Модулен дизайн - Повишава адаптивността с отворена архитектура, която може да се конфигурира за всяка IT среда.
  • Стандартизирани компоненти - Намалява риска от повреда, свежда до минимум човешките грешки и намалява средното време за ремонт

  Възможност за сервизиране

  • Специализиран доклад - Всички услуги за оценка ви предлагат специализиран доклад, който може да включва следното: (1) захранващи и охлаждащи изисквания за поддържане на съществуващия товар, (2) термично изобразяване, (3) компютърно подпомогнати чертежи, (4) описания на ограниченията, и (5) препоръки за повишени ефективности и капацитет. Докладът ви предоставя информацията, от която се нуждаете за проектиране на вашите съоръжения за оптимална ефективност, за удължаване на живото на оборудването ви и за гарантиране на най-високо ниво на мрежова наличност.
  • Проактивен мониторинг - Чрез използване на специфични за клиента и глобални трендови техники, професионалистите по дистанционен мониторинг могат проактивно да идентифицират и да предвидят опасностите за физическата инфраструктура, преди те да се случат.

  Gallery