Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

С използването на този инструмент Вие разбирате и се съгласявате със следните общи условия: КОНФИДЕНЦИАЛНО И "ТАКОВА КАКВОТО Е" СПОРАЗУМЕНИЕ

Тази информация за продукт е собственост на Schneider Electric и е предоставена на Приемащата страна на ПОВЕРИТЕЛНА и "ТАКАВА КАКВАТО Е" основа. Schneider Electric ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИ ДО, ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Макар че Schneider Electric е предприела разумни търговски усилия да идентифицира това, което би могло да се счита за еквивалентни продукти, то те не могат задължително да бъдат еквивалентни по отношение на форма и функционалност. Schneider Electric не носи отговорност за каквито и да е искове, основаващи се на използването на Информацията за заместваща референция за продукта от Приемащата страна или нейните клиенти. По-специално, Получаващата страна се съгласява да информира всички потребители на заместващи референция за необходимостта от независимо установяване, дали избрания заместващ продукт е подходящ заместител на друг продукт за определеното приложение.

Моля, обърнете внимание: Възможно е заместващият продукт да не съвпада напълно. Моля, прегледайте литературата за продуктите на Schneider Electric и съответната документация за подробности.
>
Пишете ни в чат

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!