Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

> 48%

емисиите на CO2 произхождат от транспорта и електрическата инфраструктура1.

> 4,2 трилиона щ.д.

спестявания чрез инвестиране в устойчива инфраструктура2.

> 9,5%

търсене на електроенергия в Европа ще дойде от ЕПС до 2050 г. спрямо 5% през 2030 г.3.

> 31%

увеличаване на заетостта на жените в Индия, ако има надежден достъп до електроенергия.

Разгледайте нашите най-нови идеи за инфраструктурата на бъдещето

Транспортна инфраструктура с ниски въглеродни емисии на бъдещето

Транспортът е един от най-големите източници на въглеродни емисии в световен мащаб. Как да декарбонизирате транспортната инфраструктура и да изпълните успешно този преход? За да научите повече, свалете нашия специален доклад от Harvard Business review Services: „Създаване на успешен план за електрифициране на транспортната инфраструктура“.
Прочетете нашия доклад

Вижте как нашите клиенти гледат към бъдещето

Как да изградим устойчива инфраструктура?

По-лесно е отвсякога с AlphaStruxure, решение Energy as a Service за проектиране и изграждане на цифрово-базирана и устойчива инфраструктура.

Активиране на необходима инфраструктура от следващо поколение

Осигуряване на съществени енергийни инфраструктури като летища с платформа за постигане на целите за оперативна ефективност и чиста енергия. Осигуряване на екологична, рентабилна, устойчива енергия на място благодарение на EaaS.

Модернизиране на остаряващата инфраструктура

Модернизиране на съществуващата инфраструктура, поддържане и подобряване на качеството на обслужване на населението и осигуряване на стабилен икономически растеж и развитие.

Защита на важна информация и данни

Разработване на устойчиви изчислителни инфраструктури и намаляване на рисковете и заплахите за киберсигурността.

Разгледайте нашите решения EcoStruxure

Транспорт