Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Подобряване на производителността на активите в рудодобива чрез прогностичен анализ

Въздушен изглед на съоръжение за добив на руда и минерали, минна индустрия, време
Прогностичният анализ повишава производителността на активите за удължаване на техния полезен живот, намаляване на времето на престой и подобряване на цялостната ефективност на оборудването.

Рудодобивът е индустрия с интензивно потребление на ресурси. В него участват не само много различни оборудване и машини, но и тези активи са скъпо струващи, комплексни и често разположени в отдалечени, трудно достъпни райони. Минната индустрия изразходва милиарди годишно за поддръжка на това оборудване. Според Mining Global разходите за поддръжка, отговарящи за 30-50% от общите оперативни разходи на една мина през 2014 г. и над 60% от общата работна сила в рудника, могат да се фокусират почти изцяло върху обслужването и ремонта на активи в условията на експлоатация. Повишаването на производителността на активите и удължаване на техния полезен живот, намаляване на времето на престой и подобряване на цялостната ефективност на оборудването могат да доведат до огромна промяна във финансовите резултати.

Традиционните реактивни подходи (от типа "поправи го, когато се счупи") или подходите за предварително планирана превантивна поддръжка често водят до преждевременен отказ на оборудването, ненужни разходи и загуба на продукция вследствие на престой. Те също така не отчитат възпрепятстване на работата поради непланирани промени (бавно движещи се конвейери, заяждащи клапи, запушени улеи и др.) Текущи проучвания сочат, че само 18% от активите имат модел на отказите, които се увеличават с употребата или възрастта - което означава, че е необходима по-активна стратегия от само превантивна поддръжка, за да се избегнат откази при другите 82% от активите.

За щастие такъв активен подход сега е далеч по-достъпен благодарение на явлението, известно като Интернет на нещата (IoT). С напредъка на технологията разходите за IP-активни датчици и други интелигентни устройства продължават да намаляват. Минното оборудване и машини все повече се оборудват с интелигентни устройства, които могат да възприемат, генерират и предават данни. Компресори, генератори, помпи, вентилатори, нагнетателни вентилатори, топлообменници, котли, фурни, пещи, пулверизатори, трошачки, скоростни кутии и кондензатори са само някои от многото активи, които могат да се наблюдават посредством данните от датчиците. Планираната поддръжка непрекъснато следи производителността на активите чрез данните от датчиците и устройствата за прогнозиране, за да бъдат установени потенциални нередности преди да се превърнат в проблеми. Schneider Electric са установили, че оптимизирана стратегия за поддръжка може да намали цялостния бюджет за поддръжка с 5% и да намали броя на прекъсванията на работа с 50%.

Необходима е аналитична софтуерна програма за превръщане на масиви от необработени IoT данни в готова за използване информация и представа за изправността и производителността на оборудването. По същността си аналитичният софтуер попълва празнината между данни и действие, като помага на операторите да си създадат надеждни изводи за текущите условия и бъдещи събития. Софтуерът за прогностичен анализ използва исторически оперативни индекси за всеки актив и го сравнява с оперативни данни в реално време за откриване на трудно забележими промени в поведението на оборудването. Софтуерът може да установява промените в поведението на системата дни, седмици или дори месеци преди отклоняващите се променливи да достигнат оперативно тревожни нива. Установяването и диагностиката за ранно предупреждение осигурява повече време за анализ и коригиращи действия. Чрез непосредствен мониторинг на оборудването мениджърите могат да разберат по-добре причините за измененията и забавянията.

Чатът е достъпен сега