Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Събиране на данни

Управление на данни

Resource Advisor

Посрещнете вашите енергийни и ресурсни информационни предизвикателства днес

Открийте повече ресурси и перспективи за отчитане на данни за енергийна ефективност и устойчивост

Превърнете ресурсните данни в действие

Представете си по-добър изглед на енергия и устойчивост. Показателите за устойчивост и данни за снабдяване. Информация за съоръженията. Всичко събрано на едно място. Следва анализ и споделяне на докладите със заинтересованите страни за по-добро взаимодействие. Накрая приоритизиране на проектите за подобряване на производителността и на текущата устойчивост.

AEG включва устойчиви иновации

Открийте как консултациите за устойчивост на Schneider Electric осигуриха иновации за всяко ниво, за да се превърне AEG в една по-рентабилна и устойчива компания.
Бизнесмен, използващ мобилен телефон в офис сграда

Купувайте енергия по-интелигентно

Автомобилни части в автомобилна фабрика

Използвайте енергията ефективно

Стимулирайте устойчив растеж

Свържете се с нашите експерти

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!