Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Стимулирайте устойчив растеж

БизBizБизнесмен използва мобилен телефон в офис сграда

Купувайте енергия по-интелигентно

Използвайте енергията ефективно

Визуализирайте данните

Финансирайте капиталови проекти

Това е Активно енергийно управление

Корпоративен енергиен мениджмънт и управление на устойчивото развитие
Надникнете в бъдещето на управлението на енергията и научете повече за използването на енергия като актив, връзката с Интернет на нещата (IoT), двигателите на устойчивостта и новите устойчиви бизнес модели.
Изтеглете електронната книга

Нека експертите ни ви напътстват

Компаниите харчат повече от 450 млрд. щатски долара за програми за енергия и устойчивост, но до 48 % от тях нямат стратегически план. Разберете как да се възползвате от възможностите за постигане на по-голяма ефективност и да спестите пари.
Изтеглете инфографиката

Готови ли сте за големите данни?

Корпоративен енергиен мениджмънт и управление на устойчивото развитие
Открийте как софтуерът за енергийно управление и устойчивостта на ниво предприятие може да събира и анализира данни за постигане на ефективност и намаляване на разходите.

Свържете се с нашите експерти

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

1. Какво е устойчива енергия? 

Устойчивата енергия се отнася до чисти, възобновяеми източници на енергия, които минимизират въздействието върху околната среда и предлагат дългосрочно решение за устойчива енергия. Тези ресурси, включително соларна, вятърна, водна и геотермална енергия, спомагат за намаляване на въглеродния отпечатък и осигуряват енергийна сигурност за идните поколения.

2. Каква е разликата между устойчивата и възобновяемата енергия? 

Устойчивата енергия включва възобновяеми ресурси, но също така отчита дългосрочните екологични, социални и икономически въздействия, насърчавайки енергията и устойчивото развитие. Възобновяемата енергия се съсредоточава единствено върху източниците, които могат да бъдат възбновени естествено.

3. Защо устойчивото развитие на енергията е важно за нашето бъдеще? 

Устойчивата енергия е от жизненоважно значение за нашето бъдеще, тъй като може да помогне за намаляване на въглеродните емисии, смекчаване на изменението на климата и опазване на ресурсите. Използването на възобновяеми източници като слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия допринася за по-екологична планета и осигурява стабилни енергийни доставки за бъдещите поколения.