Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Стратегия и решения за изменението на климата

Съставяне на отчети за устойчиво развитие

Климатичен риск

Сини слънчеви панели и облачно небе

Възобновяеми източници и чиста технология

Решения за околната среда, социалната сфера и управлението (ESG)

Услуги за снабдяване

A large container ship in the water

Декарбонизация на веригата на доставките

Открийте повече ресурси и перспективи за устойчивост

8 стъпки за ефективно отчитане на устойчивото развитие
Корпоративната устойчивост прави дружествата по-печеливши и по-привлекателни за всички заинтересовани страни. Ето 8 стъпки за развитие на ефективни стратегии за отчитане на устойчивостта.
Изтеглете електронната книга Отваря се в нов прозорец

Програмата Energize оформя устойчивото бъдеще на фармацевтичния сектор

Научете как Schneider Electric работи с GSK, за да осигури непрекъснатост на бизнеса и да постигне конкурентна позиция за програми за енергийно закупуване.

Achieve more energy and sustainability success

Buy energy smarter

Two Man in Logistic Center

Use energy efficiently

Visualize data

Palm trees in front of mountains

Drive sustainable growth

California climate law

A hot air balloon over a grassy hill

CDP

Свържете се с нашите експерти

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

1. Какво представлява консултиране в областта на устойчивото развитие?

Консултациите в областта на устойчивото развитие на бизнеса съветват организациите да прилагат екологични практики, социална отговорност и икономическа жизнеспособност, за да постигнат дългосрочни цели в областта на околната среда и социалната устойчивост.

2. Как да измерите успеха на вашата консултация в областта на устойчивото развитие?

Успехът в консултациите по устойчиво развитие се измерва чрез количествено измерими подобрения на околната среда, приемане от клиентите на екологични практики, намаляване на потреблението на ресурси, повишаване на ангажираността на заинтересованите страни и положително социално въздействие.