Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Решения за околната среда, социалната сфера и управлението (ESG)

Без значение докъде сте стигнали във вашето пътуване, свързано с ESG, нашият екип от експерти ще ви помогне с множество решения от етапа, на който сте.

Ресурси

Resource Advisor

Сега всички ваши данни за енергията, ESG и устойчивото развитие могат да се събират, съхраняват и обработват на едно място, като правят визуализацията, отчитането и увереността във вземането на решения по-лесни от всякога.

Свържете се с нашите експерти

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Какво представляват решенията за околната среда, социалната сфера и управлението (ESG)?

Нараства значението на отчетите на компаниите, свързани с екологията, социалната среда и управлението. Клиенти, служители, инвеститори и външни рейтингови агенции следят отблизо работата на компаниите по проблемите, свързани с ESG. Schneider Electric насочва компаниите към решения за ESG, включително управлението на данни и регулациите, като предоставя консултации за ресурсите и помага за справянето с класациите и рамките.

Как точно става това?

Напредъкът на всеки клиент в областта на ESG е уникален и персонализиран според специфичните му нужди, но обикновено започваме, като идентифицираме приоритетните теми относно ESG на ниво компания, индустрия и заинтересовани страни. Това включва събиране и анализ на данни, предоставени от компанията. Ние ги сравняваме с рейтингите и класациите, свързани с ESG, и намираме области за подобряване. След това, благодарение на нашите експерти, ресурси и получени идеи, можем да разработим нова стратегия, която да помогне на клиентите да споделят по-подходящи данни. Нашите услуги в областта на ESG включват оценки на пропуските при рейтинги и класации, оценка на значимостта на ESG, обмен на информация, управление на данните, съответствие с ESG и разкриване на информация, както и съставяне на отчети относно ESG/CSR.