Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Проучване показва докъде са стигнали колокационните фирми по пътя към нетни нулеви емисии

Въпреки че е ясно, че устойчивото развитие е приоритет за колокационната индустрия, някои организации са направили по-значителни крачки към постигането на устойчиво развитие, отколкото други. В действителност наскоро проведено проучване на Forrester Consulting, поръчано от Schneider Electric, показа, че от проучените 1033 доставчици на колокационни услуги 72% едва сега започват пътуването си към устойчиво развитие. Изтеглете цялото проучване, за да научите често срещаните предизвикателства, ключовете за успех и други.
Прочетете проучването

Решения EcoStruxure за доставчици на облачни и други услуги

В по-сложния и по-зависим от електроенергията „нов свят на електричеството“ центровете за данни са изложени на риск от повече непланирани прекъсвания, изключително неефективно използване на тока и по-чести повреди на оборудването. Тези неща може да доведат до по-високи оперативни разходи и в някои случаи до големи финансови загуби. 

Открийте иновативните ни електроразпределителни устройства за ниско и средно напрежение, проектирани да гарантират надеждността на критичните приложения на Вашите центрове за данни.

Възползвайте се максимално от решенията за електрическа инфраструктура, проектирани за безопасност и надеждност.

Безопасност: Нововъведения, посветени на сигурността на клиентите

Надеждност: Дългосрочна производителност за поддръжка на постоянната експлоатация и избягване на скъпите прекъсвания

Мащабируемост: Иновативни и повторяеми решения за внедряване на захранващ капацитет

Открийте софтуера, продуктите и услугите ни за доставчици на облачни и други услуги

EcoStruxure Resource Advisor

EcoStruxure IT Advisor

 

EcoStruxure Asset Advisor

 

EcoStruxure™ Power Advisor

Център за управление от AVEVA

 

Refresh UPS

Консултантски услуги по изменение на климата

Глобално проучване на 451 Research®: Центрове за данни и устойчивост

451 Research® анализира ефективността и устойчивостта на колокационните центрове за данни (MTDC), осигурявайки прозрения на база ключови данни, които позволяват на доставчиците на технологии и услуги, лидерите в сферата на ИТ и професионалистите от финансовия сектор да се възползват максимално от пазарните възможности.

Как усъвършенстваните микромрежи подкрепят целите за оперативност

Живеем в свят, базиран на данни, затова центровете за данни трябва да работят денонощно. Усъвършенстваните микромрежи увеличават максимално оперативността, тъй като спомагат за прилагането на нулеви емисии, управлението на критичноважното електрозахранване и подобряването на устойчивостта на мрежите в екстремни метеорологични условия.

Разгледайте историите на нашите клиенти, доставчици на облачни и други услуги