Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Лидер в новите условия на енергийния сектор

Променящите се условия в енергийния сектор и нарастващата сложност на веригата на стойността на енергията изисква нови начини за оптимизиране на търсенето и предлагането. За да отговорят на тези предизвикателства, експлоатационните дружества трябва да преодолеят изолираността и да възприемат модерен, холистичен подход към управлението на мрежата, който да стимулира устойчивостта, оперативната ефективност, гъвкавостта и надеждността.

Нашите решения за мрежи на бъдещето помагат на експлоатационните дружества да цифровизират, оптимизират и автоматизират процесите, свързани с мрежата, с цел по-устойчиво бъдеще. Ние предлагаме най-широко приложимия в сектора набор от цялостен софтуер и услуги за целия жизнен цикъл на мрежата, осигурявайки фундаментална, поетапна и киберсигурна дигитална трансформация и управление на данните за мрежата.

Разгледайте нашия софтуер за интелигентни мрежи

Повишаване на оперативната ефективност

Експлоатационните дружества са изправени пред значителни смущения, дължащи се на климатичните въздействия, интеграцията на DER, както и променящите се регламенти и политики. В резултат на това се наблюдава повишен натиск за по-ефективна експлоатация, като се модернизира мрежата и се осигури подобрено обслужване.

Компании като Enel използват нашите решения за управление на дейностите, за да оптимизират ресурсите и операциите, да опростяват и интегрират работните потоци за подобрена работа на мрежата и да предотвратяват прекъсвания на захранването с цел по-висока надеждност, устойчивост и оперативна ефективност.

Свържете се с отдел Продажби

Стартирайте онлайн вашето запитване за покупка и наш специалист ще се свърже с вас.
Свържете се с отдел Продажби

Открийте нашите услуги за интелигентни мрежи

EcoCare за дигитални мрежи, нашият абонаментен план за обслужване, предоставя надеждни услуги за оптимизиране на използването на софтуера, гарантиране на максимална възвръщаемост на инвестициите (ROI) и защита на активите ви от кибер заплахи.

Членовете получават персонализирана поддръжка от нашия екип от експерти, както и персонализирано обучение, което да им помогне да максимизират стойността на инвестициите си в технологии.

Изтеглете брошурата

Вижте какво казват нашите клиенти

Захранване на SAPN по време на буря
Над 1,5 милиона австралийски домакинства разчитат на SA Power Networks да им предоставя електричество при екстремни метеорологични условия. EcoStruxure ADMS предоставя идеи за наблюдение и управление на тази широка мрежа.
Научете повече

Мрежа към произвеждащия потребител

Модернизацията на мрежата обхваща и двете страни на измервателния уред на вашия клиент. Управлението на търсенето и предлагането на мрежовата граница изисква координирани начини за включване, планиране, проектиране, оптимизиране, поддръжка, анализ и автоматизация.

Мрежи на бъдещето

Мрежите на бъдещето се захранват от данни и интегрирани мрежови модели, които са цифрово оборудвани и дистанционно управлявани. Научете как нашата визия за мрежата от следващо поколение е по-надеждна, гъвкава, ефективна и сигурна.