Нашите марки

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

EcoStruxure движи индустриите на бъдещето за храни и напитки

Производителите на храни и напитки приемат идеята за индустриите на бъдещето с нашата архитектура и платформа EcoStruxure.

Открийте нашите EcoStruxure решения за хранително-вкусовата промишленост

Повишаване на гъвкавостта и ефективността на производството

Трансформация на дейностите за подобряване на гъвкавостта и доходността

Доставяне на правилния продукт в правилния момент чрез точно управление на всички трансакции с материали и тестове за качество, свързани с рецептата на продукта, и чрез навременно адаптиране на опаковъчните линии към изискванията на клиента.
Увеличаване на прозрачността в реално време с цел повишаване на производителността и оптимизиране на използването на ресурси.
Научете още

Открийте софтуер, услуги и продукти за хранително-вкусовата промишленост

 • Софтуер за управление на процеси от AVEVA

  Производствена система за изпълнение от AVEVA

   

  AVEVA™ System Platform

  Управление на информацията от AVEVA

  Център за управление от AVEVA

   

  AVEVA™ Insight

  Контрол на дейностите и решения Интерфейс човек-машина (HMI) от AVEVA

  Екипна работа AVEVA

  Разширено планиране и определяне на график от PlanetTogether

  Усъвършенстван процес на управление от AVEVA

  Проследимост и софтуерно съответствие с нормативната уредба

  Софтуер за управление на машини

  Съоръжения и софтуер за устойчиво развитие

  EcoStruxure Microgrid Advisor

  EcoStruxure Resource Advisor

  Полеви услуги

  Консултантски услуги

  Услуги за безопасност и експлоатационна готовност

  Услуги за поддръжка

  Услуги по модернизация

  Управление и изпълнение на проекти

Employees working in office with computer

Цифрова трансформация

Настоящото електронно ръководство очертава решенията за по-голяма ефективност и по-ниски разходи с цел увеличаване на видимостта на Вашата верига на доставки и в крайна сметка за създаване на нова бизнес стойност. Открийте отговорите, като попълните лесния формуляр.

a young business professional working in a corporate office at night

Изграждане на стратегия за киберсигурност

Никога не е било по-ясно: изграждането и изпълнението на цялостна стратегия за киберсигурност е неотложна бизнес и конкурентна необходимост, а не само технологичен въпрос. Но откъде да започнете? Открийте добрите практики със случаи на употреба.

Разгледайте нашите клиентски истории за храни и напитки

Разгледайте най-новата информация за IoT в областта на хранително-вкусовата промишленост

IoT: Задвижване на дигиталната икономика

CNBC изследва сектора на хранително-вкусовата промишленост от бизнес до бизнес за различните предприятия. Вижте как хранително-вкусовата промишленост използва инструменти за добавена реалност и управление на отпадъците за дигитална трансформация.

Дигитализиране на веригата за създаване на стойност

Опасения, свързани с безопасността на храните, нарастващо търсене на прозрачност от страна на потребителите, нужда от доверие, необходимост от оптимизиране на цялата верига за създаване на стойност.

Върхова енергийна производителност в Agrial

Agrial – една от най-големите кооперации в областта на земеделието и храните във Франция – потърси от Schneider Electric възможност за прилагане на широкообхватна програма за ефективност, комбинираща енергийни проверки, надграждания и договор за изпълнение за гарантирани икономии.

Открийте EcoStruxure™ за хранително-вкусовата промишленост

EcoStruxure за хранително-вкусовата промишленост позволява дигитална трансформация на всяка стъпка по веригата ви за създаване на стойност за подобряване на устойчивото развитие, ефективността и проследимостта. С други думи, това означава интелигентно производство на храна.

Ефективност на процесите и регулаторно съответствие

Намерете решения, които осигуряват висока степен на интегритет на данните за наличност и ефективност на обработката в хранително-вкусовата промишленост.

Дигитална трансформация на захранващи системи

Какво се случва, когато захранващите системи станат дигитални? Интелигентното и свързано захранващо оборудване е първата стъпка към отключването на редица ползи от управлението на проекти до експлоатацията и поддръжката.