Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Съоръжения на бъдещето с науките за живота

Ефективното управление на съоръжения с науките за живота е от решаващо значение за производството на лекарствени продукти с постоянно качество по доходоносен начин. Научете как интелигентните науки за живота могат да помогнат с това.
Разгледайте още

Открийте нашите решения EcoStruxure за науките за живота

Създайте оптимална производствена среда, която съответства на изискванията

Осигуряване на оптимални условия за производство на продукти с постоянно качество, отговарящи на разпоредбите на FDA 21 CFR Част 11, като същевременно се намалят разходите и се постигнат целите за устойчиво развитие. Нашите решения могат да ви помогнат за следното:

 • Увеличаване на максимално експлоатационното време и наличността на вашето съоръжение, като същевременно се оптимизират енергопотреблението и коефициентът на ефективност на оборудването (COP).
 • Визуализиране на всички разпределени данни с разширен анализ на данни и табла с инструменти.
 • Придържане към принципите за цялост на данните на ALCOA+, дигитализиране на процесите и записите за проверка, смекчаване на рисковете и минимизиране на въздействието върху бизнеса на киберкражбите.
Научете още

Открийте софтуер, услуги и продукти за науките за живота

 • Проектиране на процесите на AVEVA

 • Управление на производителността на активите

  EcoStruxure Asset Advisor

  EcoStruxure IT Advisor

  Управление на активите с AVEVA

  Софтуер за управление на процеси

  Контрол на операциите и решения за интерфейс човек-машина на AVEVA

  AVEVA системи за изпълнение на производството (MES) и управление на производствените операции (MOM)

   

  AVEVA™ System Platform

  AVEVA OSI PI системи

  Екипна работа в AVEVA

  AVEVA PlanetTogether разширено планиране и създаване на график (APS)

  AVEVA разширено управление на процесите (APC)

  AVEVA управление на индустриална информация

  Софтуер за управление на машини

   

  EcoStruxure Machine Advisor

   

  EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

  Софтуер за съответствие

  Софтуер за захранване и устойчивост на съоръженията

  EcoStruxure Resource Advisor

   

  EcoStruxure™ Power Advisor

  Услуги

  Услуги в областта на енергията и устойчивото развитие

  Киберсигурност

Инсталации за науките за живота от следващо поколение

Тази бяла книга разглежда петте ключови рискови фактора за съоръжения в сектора на науките за живота и дава примери как могат да бъдат превърнати в бизнес възможности.

a young business professional working in a corporate office at night

Изграждане на стратегия за киберсигурност

Никога не е било по-ясно: изграждането и изпълнението на цялостна стратегия за киберсигурност е неотложна необходимост за бизнеса и въпрос на конкурентоспособност, не само на технологии. Но откъде да започнем? Открийте добри практики и случаи на употреба.

Награди и признания

Лидер в доклада Verdantix Green Quadrant: IoT платформи за интелигентни сгради – 2022 г.

Schneider Electric е признат за лидер в платформите за Интернет на нещата (IoT) за интелигентни сгради през 2022 г. Подкрепата за тази водеща позиция включва най-висок резултат в устойчивото развитие чрез най-ефективно събиране и управление на данни за екологията, социалната среда и управлението (ESG), тъй като компаниите продължават да разчитат на нашия опит.

Награда на Gartner за 2022 г. за иновации в процеси или технологии във веригата на доставките

Schneider Electric внедри самовъзстановяваща се платформа за веригата на доставките, която спести над 100 милиона евро. Платформата се задвижва от адаптивно машинно обучение (ML) за оптимизиране на работните характеристики като количество на гаранционните запаси, минимални количества за поръчка и срокове за изпълнение в реално време.

Разгледайте нашите истории за науки за живота от клиенти