Нашите марки

Изберете друга държава или регион

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Съоръжения на бъдещето с науките за живота

Ефективното управление на съоръжения с науките за живота е от решаващо значение за производството на лекарствени продукти с постоянно качество по доходоносен начин. Научете как интелигентните науки за живота могат да помогнат с това.
Разгледайте още

Открийте нашите решения EcoStruxure за науките за живота

Създайте оптимална производствена среда, която съответства на изискванията

Осигуряване на оптимални условия за производство на продукти с постоянно качество, отговарящи на разпоредбите на FDA 21 CFR Част 11, като същевременно се намалят разходите и се постигнат целите за устойчиво развитие. Нашите решения могат да ви помогнат за следното:

 • Увеличаване на максимално експлоатационното време и наличността на вашето съоръжение, като същевременно се оптимизират енергопотреблението и коефициентът на ефективност на оборудването (COP).
 • Визуализиране на всички разпределени данни с разширен анализ на данни и табла с инструменти.
 • Придържане към принципите за цялост на данните на ALCOA+, дигитализиране на процесите и записите за проверка, смекчаване на рисковете и минимизиране на въздействието върху бизнеса на киберкражбите.
Научете още

Открийте софтуер, услуги и продукти за науките за живота

 • Проектиране на процесите на AVEVA

 • Управление на производителността на активите

  EcoStruxure Asset Advisor

  EcoStruxure IT Advisor

  Управление на активите с AVEVA

  Софтуер за управление на процеси

  Контрол на операциите и решения за интерфейс човек-машина на AVEVA

  AVEVA системи за изпълнение на производството (MES) и управление на производствените операции (MOM)

   

  AVEVA™ System Platform

  AVEVA OSI PI системи

  Екипна работа в AVEVA

  AVEVA PlanetTogether разширено планиране и създаване на график (APS)

  AVEVA разширено управление на процесите (APC)

  AVEVA управление на индустриална информация

  Софтуер за управление на машини

  Софтуер за съответствие

  Софтуер за захранване и устойчивост на съоръженията

  EcoStruxure Resource Advisor

   

  EcoStruxure™ Power Advisor

  Услуги

  Услуги в областта на енергията и устойчивото развитие

  Киберсигурност

Инсталации за науките за живота от следващо поколение

Тази бяла книга разглежда петте ключови рискови фактора за съоръжения в сектора на науките за живота и дава примери как могат да бъдат превърнати в бизнес възможности.

a young business professional working in a corporate office at night

Изграждане на стратегия за киберсигурност

Никога не е било по-ясно: изграждането и изпълнението на цялостна стратегия за киберсигурност е неотложна необходимост за бизнеса и въпрос на конкурентоспособност, не само на технологии. Но откъде да започнем? Открийте добри практики и случаи на употреба.

Разгледайте нашите истории за науки за живота от клиенти

Разгледайте най-новите открития за IoT в науките за живота