Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Young people work in modern office.

  Адаптиране към новото нормално

  Пандемията от Covid-19 отправя предизвикателство към сектора на недвижимите имоти да инвестира и да се адаптира към „новото нормално“. Ниската заетост, насоките за социално дистанциране и обитателите, които се завръщат с по-високи очаквания за безопасност, са само някои от предизвикателствата пред професионалистите в областта на недвижимите имоти като JLL. Как успяват? На неотдавнашното ни Световно турне на форума за иновации ние отговорихме на това и повече.
 •  

  Успешно връщане на работното място

  Благодарение на цифровите решения

  Технологиите, които преди бяха запазвани за нови сгради, сега се внедряват в съществуващи сгради, за да позволят безопасно и продуктивно завръщане на работа, като поддържат хората в центъра на работното място. Наскоро събрахме екип от експерти, които да споделят съвети как да адаптирате Вашата сграда.

Разгледайте нашите IoT решения за търговски недвижими имоти

 • Гъвкави
 • Изключително ефективни
 • Устойчиви
 • С мисъл за хората

Намаляване на уязвимостта към природни и предизвикани от човека заплахи с решения за устойчивост.

При търговските недвижими имоти е от критично значение рискът в портфолиото Ви да бъде сведен до минимум. С решения, които предлагат оперативна гъвкавост, дистанционно управление и поддръжка, улесняват повторното влизане и киберсигурността и осигуряват надеждност на захранването, можете да максимизирате нетния оперативен доход (NOI), да привличате и да запазите наемателите и да позволите успешното завръщане на работното място.

Компании като Boston Scientific използват EcoStruxure за решения за недвижими имоти, за да гарантират максимална оперативна производителност на съоръженията при минимален разход на енергия, да подобрят надеждността и да насърчат устойчива култура и среда. 

Тъй като в търговските недвижими имоти няма време за спиране.

Намаляване на свързаните с енергията неизправности с 51%

 • Проактивно поддържайте портфолиото си от недвижими имоти с дистанционни услуги за експлоатация и поддръжка чрез EcoStruxure Building Advisor. Получаване на ключови идеи за експлоатацията на Вашите сгради чрез постоянно наблюдение на системите и идентифициране на неизправностите, за да се справите проактивно с неефективността на сградата.
 • Schneider Electric е поела ангажимент да предоставя решения, които подпомагат Вашите нужди в областта на киберсигурността в портфолиоо Ви за недвижими имоти. Прилагаме задълбочено мислене, политики и методологии в разработването на нашите продукти и в изпълнението на нашите решения. Квалифицирани и сертифицирани професионалисти предоставят услуги от независим доставчик, за да Ви помогнат да направите оценка на риска, да внедрите решения за киберсигурност и да поддържате защитата във времето.

  Заплахата от кибератаки срещу системи за управление на сгради поражда нарастваща загриженост. Schneider Electric поддържа стандартни за бранша и IP-базирани отворени протоколи за улесняване на сигурния обмен на данни и анализ между критичните сградни системи както от Schneider Electric, така и от трети страни доставчици.   

  Всички предложения следват практики за сигурен жизнен цикъл на развитие, които са общопризнати и се основават на стандартни за бранша протоколи. В допълнение, ние защитаваме личните и поверителните данни, като изцяло спазваме правилата за поверителност на данните и като включваме принципите на неприкосновеност на личния живот в нашите предложения. Нашият екип по експлоатация управлява безопасно облачните ресурси, защитава достъпа на потребителите, следи за необичайно поведение и реагира в случай на открит инцидент, вследствие на общопризнати практики и стандарти от ISO, CSA и IEC. За да защитим поверителността и целостта на данните, ние гарантираме, че мрежовите връзки между нашите клиенти и нашата облачна инфраструктура са винаги удостоверени и защитени.

 • С постоянно развиващите се регламенти в областта на енергията и устойчивото развитие на местно, регионално и глобално ниво е по-важно от всякога да имате стратегия за съответствие и намаляване на риска. Изпълнете изискванията за устойчиво сертифициране на сградите и докладване и демонстрирайте ефективно управление на Вашите търговски имоти със софтуера и услугите на Schneider Electric. Можем да Ви помогнем да зададете и управлявате корпоративни цели, да управлявате ангажимента чрез анализ и доклади, да си сътрудничите с партньори, доставчици и служители, да вдъхновите действия по планове и проекти.
 • Максимизирайте NOI (нетния оперативен доход) на Вашите търговски имоти, като направите Вашите сгради интелигентни и гъвкави, давайки възможност за привличане и задържане на клиенти и ефективно завръщане на работното място. Нашите интелигентни решения на работното място улесняват преброяването на хората, социално дистанцираните работни пространства и осигуряват комуникация в реално време, за да осигурят удобство и продуктивност на обитателите в сградата.
 • С цифровизацията на сградни системи и използването на цифрови инструменти от обитателите търговските сгради са зависими повече от всякога от надеждно захранване.

  Цифровизацията на електроразпределителната система спомага за осигуряването на по-голяма видимост и представа за улесняване на процеса на вземане на решения. Тя също така помага да се опростят сложните проблеми с качеството на електрозахранването, които могат да повлияят на операциите и дългосрочността на Вашите търговски недвижими имоти.

  С EcoStruxure Power предоставяме цифрови и енергийни референтни проекти и софтуер, които значително оптимизират процеса на проектиране и изграждане, намалявайки както общия риск, така и разходите за внедряване.

Ние помагаме на операторите на сгради, корпоративните обитатели и техните екипи на съоръжения да постигнат изключителна ефективност чрез нашата цифрова цялостна архитектура. Нашите решения EcoStruxure за недвижими имоти интегрират електроразпределение и управление, сградна автоматизация и ИТ системи, които Ви позволяват да събирате и измервате данни за по-добре информирани решения.

Нашите решения дават възможност за вземане на решения в реално време, основани на данни, чрез прогностичен анализ и проактивна поддръжка, за да бъдат Вашите дейности по-продуктивни и рентабилни.

Компании като Produbanco в Еквадор избират EcoStruxure за решения за недвижими имоти, за да превърнат своите централи в модерна, интелигентна и свързана сграда. 

Тъй като една изключително ефективна сграда е сграда с висока стойност.

Гарантиране на ефективността за Produbanco, Еквадор

 • За да бъде привлекателен за наемателите, търговският недвижим имот трябва да бъде комфортен и да влияе положително на здравето и благополучието на обитателите. Ние предоставяме усъвършенствани решения за архитектура EcoStruxure, които осигуряват комфорт и продуктивност за служителите и обитателите. Освен това можете да подобрите изживяването на обитателите с персонализирана и лесна за навигация среда с помощта на приложението EcoStruxure Engage Enterprise. Това приложение предлага на обитателите на Вашата сграда нестандартни услуги извън нея, като интелигентен паркинг, резервация на помещение, управление на комфорта и опциите за хранене, на една интуитивна платформа.
 • Идентифицира и преразпределя недостатъчно експлоатирани бюра, офиси, заседателни зали и удобства с данни в реално време за максимизиране на пространствените ресурси във Вашия търговски имот. EcoStruxure Workplace Advisor е пакет от гъвкави цифрови услуги за създаване на интелигентни офиси. Оптимизирано използване на пространството, подобрен комфорт и изживяване на служителите, подобрена производителност и намаляване на разходите за обслужване на съоръжения. Осигурява практична информация чрез интуитивни табла с данни от IoT сензори и системи. Плюс това, служителите и обитателите могат да се свързват със своите интелигентни офиси по ефективен и удобен начин, като използват офис мобилни приложения.
 • Подгответе активите си за „дистанционно обслужване“, за да идентифицирате проблемите с оборудването по-рано и да сведете прекъсванията до минимум, с автоматично откриване на грешки. За да имате реално въздействие върху оперативните разходи, комфорта на обитателите и стойността на активите, имате нужда от системи, които работят оптимално с ограничени бюджетни ресурси и ресурси за поддръжка. EcoStruxure Building Advisor предоставя ключови идеи за експлоатацията на Вашите сгради, като следи системите и идентифицира неизправностите, за да се справи проактивно с неефективността на сградата.
 • Комбинирайте електроснабдяване, ефективност и балансиране на натоварването, за да превърнете енергията в актив на Вашата сграда, като се възползвате от възможността за микромрежи. Микромрежа е автономна електрическа мрежа, която Ви позволява да генерирате собствено електрозахранване на обекта и да го използвате, когато се нуждаете най-много от него. Следователно микромрежата е вид разпределен енергиен ресурс. Можете да работите с микромрежи, когато сте свързани към разпределителната мрежа или в режим на изолирано изключване. Когато мрежата падне или цените на електричеството достигнат пикови моменти, микромрежите реагират. А сега, с финансиране с модела „енергия като услуга“ можем да Ви помогнем да изградите микромрежа с нулеви предварителни разходи.
 • Осигурете максимална възвръщаемост на Вашите търговски имоти, като направите сградите интелигентни и гъвкави – давайки възможност за привличане и задържане на наемателите и ефективно завръщане на работното място. Сензорите и решенията за интелигентно управление на пространството улесняват преброяването на хората в социално дистанцирани работни пространства, като същевременно осигуряват удобство и продуктивност на обитателите на сградата. С EcoStruxure Workplace Advisor анализът на заетостта помага за оптимизиране на услугите за управление на обектите и за вземане на по-бързи оперативни решения с достъп до данни и анализи за заетостта в реално време. Регулирайте и подобрявайте нивата на осветление и ОВК, както и планирайте услуги за почистване и сигурност, базирани на действителните тенденции в използването на пространството.

Изпълнете изискванията на сертификатите и отчитането за екологични сгради и демонстрирайте ефективно управление на търговските си недвижими имоти.

Компании като Sodexo използват EcoStruxure за недвижими имоти, за да подобрят управлението на активите, да намалят енергийните разходи и да постигнат целите за устойчиво развитие в една сграда или в цяло портфолио с недвижими имоти. 

Тъй като устойчивите имоти означават печелившо портфолио от недвижими имоти.

Услуги за модерно управление на съоръжения

 • Докато глобалните стандарти за отчетност напредват, търговският сектор на недвижимите имоти се адаптира. Устойчивото развитие се превръща в част от културата, която очакват инвеститорите в търговски недвижими имоти, и се ускорява. Корпоративната прозрачност е от съществено значение за разработване на стратегии, намаляване на риска и повишаване на стойността на активите. Нашият глобален екип по консултации за устойчивост ще се погрижи за Вас

  Започваме с цялостна стратегия за устойчиво развитие, която използва наличните технологии във Вашата организация. Осигурете наистина устойчива работа, докато намалявате екологичния си отпечатък, купувате възобновяема енергия и поддържате бизнеса си в съответствие с всички регламенти. Възприемете активен подход за управление на енергията чрез разрушаване на силозите за обединяване на стратегията Ви за устойчивост с проектите Ви за енергийна ефективност и доставки на енергия.

 • Нормативните изисквания и изискванията за докладване вече се състоят от потвърждение, както и оповестяване на намаленията на въглеродни емисии. За да са в съответствие с тези регламенти, водещи търговски фирми за недвижими имоти си партнират с Schneider Electric за съставяне и предоставяне на доклади за устойчиво развитие, както по задължителни, така и по доброволни искания за информация. Амбициозните програми за климата продължават да се появяват по цял свят, тъй като все повече и повече предприятия се стремят към намаляване на въглеродните емисии, закупуване на възобновяема енергия и превръщане на своята верига на стойността към нулеви нетни емисии. Нашият екип е добре ориентиран в глобални, корпоративни инициативи за устойчиво развитие, включително програми за намаляване на въглеродните емисии, енергийна ефективност, възобновяема енергия и инициативи във веригата на доставки.
 • Нашите решения помагат на професионалистите в сферата на търговските недвижими имоти да постигнат целите си за устойчиво развитие, като намалят енергийното потребление и позволят разноски за въглеродни емисии. Ние непрекъснато следим резултатите, гарантираме напредък и въвеждаме нови, по-ефикасни методи. Нашите решения включват услуги по консултиране и планиране за интегриране на изключително ефективни стратегии за енергоспестяване, оптимизиране на ставки и тарифи, бюджетно развитие, управление на риска, прогнози за суровини, разузнаване, събиране на данни и плащане на сметки. С повишеното регулиране и очаквания относно мерките за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии е важно професионалистите в областта на недвижимите имоти да идентифицират, приоритизират и проследяват тези мерки системно чрез наличните технологии.
 • Гарантирането на това, че Вашите активи ще се реализират съгласно стратегията Ви за нулеви въглеродни емисии, е сигурен път за успех в модерния сектор на недвижимите имоти. Научете как Schneider Electric може да Ви помогне да декарбонизирате своето портфолио, като същевременно подобрите Вашите показатели за финансови резултати.
 • Като мениджър на имоти осигуряването на точни и ясни данни за консумацията на енергия сред множество наематели може да бъде изключително трудно. Опростете и оптимизирайте процесите и осигурете ефективност на сградата и удовлетворение за клиента чрез разпределяне на разходите за електроенергия.
 • Сертификатите за екологични сгради са неразделна част от повечето практики за управление на активи. EcoStruxure може да Ви помогне да постигнете най-добри в своя клас резултати и да предоставите невероятни изживявания за обитателите, като същевременно гарантира, че собствениците и наемателите на сгради могат напълно и точно да попълнят своите доклади за устойчиво развитие. 

  Предоставянето на данни за чиста енергия и потребление на енергийни ресурси е жизненоважна услуга за корпоративните лидери на недвижими имоти в глобален мащаб. Schneider Electric може да Ви помогне да постигнете тези сертификати и да предадете критичните данни за устойчиво развитие на инвеститорите.

Корпоративните обитатели искат да отдадат под наем най-безопасните, най-здравословните и най-завладяващите пространства за своите хора.

В Schneider Electric ние помагаме на професионалистите в областта на търговските недвижими имоти да гарантират, че сградите им са безопасни и здравословни, като предоставяме подобрено качество и циркулация на въздуха, осигуряваме безопасност на обитателите от рисковете и подобряваме комфорта и комуникацията на обитателите. Нашите решения EcoStruxure за недвижими имоти подобряват благосъстоянието на обитателите със завладяващи, персонализирани среди.

В иновативни офиси като централата на JLL в Сингапур обитателите се възползват от термално управление, управление на осветлението и на щорите, както и от интеграция със системите за автоматично управление, за безпроблемно изживяване, което подобрява ангажираността на обитателите и благополучието им. 

Тъй като в търговските недвижими имоти здравето на обитателите и благосъстоянието им означават по-голяма производителност.

Подобряване на изживяването на обитателите

Открийте нашия софтуер и услуги за търговски недвижими имоти

 

Поддържайте стойността на недвижимите имоти

Научете как интелигентните, свързани технологии и консултантските услуги помагат на собствениците и операторите да се справят с предизвикателствата на „новото нормално“ след пандемията.
Получаване на доклада
 

Работно място на бъдещето

Открийте как цифровите технологии формират бъдещето на работното място и научете как разработчиците и корпоративните обитатели могат да се възползват от бързата промяна.
Изтеглете бялата книга

Вижте какво казват нашите клиенти

Алтернативен текст по подразбиране

EUREF

Европейският енергиен форум в Германия постигна своята цел за 2050 г. без въглеродни емисии 30 години по-рано от предвиденото с решенията EcoStruxure.
 

UST

Тази компания за цифрови услуги използва решения EcoStruxure, за да накара централите им в Индия да се чувстват като дом извън дома.

Разгледайте нашaта най-нова информация за IoT решения в търговските недвижими имоти

 • Бели книги
 • Блогове
 • Интернет семинари
 • Видеоклипове

Технологии за интелигентни сгради, които позволяват безопасно връщане на работното място 

Директорът на IDC Research John Villali обсъжда технологиите за интелигентни сгради и как те позволяват по-безопасно и по-здравословно завръщане на работното място.

Цифрови решения: Революционни решения в областта на недвижимите имоти

Експерти от Verdantix, Deloitte и BNP Paribas обсъждат как да получите максимална стойност от Вашия недвижим имот, като същевременно се стремите към комфорт и ефективност на обитателите.

Може също така да се интересувате от:

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Безплатно"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Разгледай"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBG"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Вашият браузър използва стара версия, за която са известни проблеми със сигурността. Възможно е да не покаже всички функции на нашия уебсайт или други уебсайтове. Моля актуализирайте вашия браузър, за да получите достъп до всички функции на този уебсайт За оптимална функционалност се препоръчва най-новата версия за Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!
Как можете да се възползвате от нашите решения EcoStruxure за недвижими имоти и търговски сгради?
Schneider Electric разработва най-добрите в своя клас решения за недвижими имоти и търговски сгради, които предоставят висока стойност на активите, гъвкавост през жизнения цикъл и подобрено изживяване за хората. Като лидер в инженерния и промишления софтуер Schneider Electric помага на професионалисти в областта на недвижимите имоти да изградят и експлоатират устойчиви търговски сгради, като доставят търговски софтуерни решения за управление на недвижимите имоти и софтуер за търговски недвижими имоти. Открийте EcoStruxure Solutions за търговски сгради, нашите водещи IoT решения за недвижими имоти, и подобрете управлението на търговски имоти и оперативните процеси за още по-устойчиви сгради и подобрено изживяване за хората. Управлявайте процесите за управление на недвижими имоти по-лесно, по-интелигентно и с по-голяма енергийна ефективност. Изпълнете екологичните стандарти за търговски сгради и направете място за работните места, базирани на дейност, и хиперперсонализируеми пространства с решения за недвижими имоти от Schneider Electric.