Нашите марки

Изберете друга държава или регион

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Адаптиране към новото нормално

Пандемията от Covid-19 отправя предизвикателство към сектора на недвижимите имоти да инвестира и да се адаптира към „новото нормално“. Ниската заетост, насоките за социално дистанциране и обитателите, които се завръщат с по-високи очаквания за безопасност, са само някои от предизвикателствата пред професионалистите в областта на недвижимите имоти като JLL. Как успяват? На неотдавнашното ни Световно турне на форума за иновации ние отговорихме на това и повече.
Регистрирайте се, за да гледате презентацията
Young people work in modern office.

Разгледайте нашите IoT решения за търговски недвижими имоти

Предоставяне на гъвкави решения

Намаляване на уязвимостта към природни и предизвикани от човека заплахи с решения за устойчивост. При търговските недвижими имоти е от критично значение рискът в портфолиото Ви да бъде сведен до минимум.

С решения, които предлагат оперативна гъвкавост, дистанционно управление и поддръжка, улесняват повторното влизане и киберсигурността и осигуряват надеждност на захранването, можете да максимизирате нетния оперативен доход (NOI), да привличате и да запазите наемателите и да позволите успешно завръщане на работното място.

Компании като Boston Scientific използват EcoStruxure за решения за недвижими имоти, за да гарантират максимална оперативна производителност на съоръженията при минимален разход на енергия, да подобрят надеждността и да насърчат устойчива култура и среда.

Тъй като в търговските недвижими имоти няма време за спиране.

 • Проактивно поддържайте портфолиото си от недвижими имоти с дистанционни услуги за експлоатация и поддръжка чрез EcoStruxure Building Advisor. Получаване на ключови идеи за експлоатацията на Вашите сгради чрез постоянно наблюдение на системите и идентифициране на неизправностите, за да се справите проактивно с неефективността на сградата.
 • Schneider Electric е поела ангажимент да предоставя решения, които подпомагат Вашите нужди в областта на киберсигурността в портфолиоо Ви за недвижими имоти. Прилагаме задълбочено мислене, политики и методологии в разработването на нашите продукти и в изпълнението на нашите решения. Квалифицирани и сертифицирани професионалисти предоставят услуги от независим доставчик, за да Ви помогнат да направите оценка на риска, да внедрите решения за киберсигурност и да поддържате защитата във времето.

  Заплахата от кибератаки срещу системи за управление на сгради поражда нарастваща загриженост. Schneider Electric поддържа стандартни за бранша и IP-базирани отворени протоколи за улесняване на сигурния обмен на данни и анализ между критичните сградни системи както от Schneider Electric, така и от трети страни доставчици.   

  Всички предложения следват практики за сигурен жизнен цикъл на развитие, които са общопризнати и се основават на стандартни за бранша протоколи. В допълнение, ние защитаваме личните и поверителните данни, като изцяло спазваме правилата за поверителност на данните и като включваме принципите на неприкосновеност на личния живот в нашите предложения. Нашият екип по експлоатация управлява безопасно облачните ресурси, защитава достъпа на потребителите, следи за необичайно поведение и реагира в случай на открит инцидент, вследствие на общопризнати практики и стандарти от ISO, CSA и IEC. За да защитим поверителността и целостта на данните, ние гарантираме, че мрежовите връзки между нашите клиенти и нашата облачна инфраструктура са винаги удостоверени и защитени.

 • С постоянно развиващите се регламенти в областта на енергията и устойчивото развитие на местно, регионално и глобално ниво е по-важно от всякога да имате стратегия за съответствие и намаляване на риска. Изпълнете изискванията за устойчиво сертифициране на сградите и докладване и демонстрирайте ефективно управление на Вашите търговски имоти със софтуера и услугите на Schneider Electric. Можем да Ви помогнем да зададете и управлявате корпоративни цели, да управлявате ангажимента чрез анализ и доклади, да си сътрудничите с партньори, доставчици и служители, да вдъхновите действия по планове и проекти.
 • Максимизирайте NOI (нетния оперативен доход) на Вашите търговски имоти, като направите Вашите сгради интелигентни и гъвкави, давайки възможност за привличане и задържане на клиенти и ефективно завръщане на работното място. Нашите интелигентни решения на работното място улесняват преброяването на хората, социално дистанцираните работни пространства и осигуряват комуникация в реално време, за да осигурят удобство и продуктивност на обитателите в сградата.
 • С цифровизацията на сградни системи и използването на цифрови инструменти от обитателите търговските сгради са зависими повече от всякога от надеждно захранване.

  Цифровизацията на електроразпределителната система спомага за осигуряването на по-голяма видимост и представа за улесняване на процеса на вземане на решения. Тя също така помага да се опростят сложните проблеми с качеството на електрозахранването, които могат да повлияят на операциите и дългосрочността на Вашите търговски недвижими имоти.

  С EcoStruxure Power предоставяме цифрови и енергийни референтни проекти и софтуер, които значително оптимизират процеса на проектиране и изграждане, намалявайки както общия риск, така и разходите за внедряване.

Открийте нашия софтуер и услуги за търговски недвижими имоти

 

EcoStruxure™ Power Advisor

laptop with graphs for analysis

EcoStruxure Resource Advisor

 

MTWO

Поддържайте стойността на недвижимите имоти

Научете как интелигентните, свързани технологии и консултантските услуги помагат на собствениците и операторите да се справят с предизвикателствата на „новото нормално“ след пандемията.

Работно място на бъдещето

Открийте как цифровите технологии формират бъдещето на работното място и научете как разработчиците и корпоративните обитатели могат да се възползват от бързата промяна.

Вижте какво казват нашите клиенти

Swire Properties

Решенията EcoStruxure водят до съществена промяна за предприятия за недвижими имоти, като Swire Properties.

EUREF

Европейският енергиен форум в Германия постигна своята цел за 2050 г. без въглеродни емисии 30 години по-рано от предвиденото с решенията EcoStruxure.

UST

Тази компания за цифрови услуги използва решения EcoStruxure, за да накара централите им в Индия да се чувстват като дом извън дома.

Blackstone

Тази водеща глобална инвестиционна фирма си партнира с Schneider Electric за превръщането на данните за енергията и устойчивото развитие в бизнес ползи.