Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

  Предварително конфигурирани модулни центрове за данни

  Решения за предварително конфигурирани модулни центрове за данни.

  Служител на Schneider Electric показва доклад за устойчиво развитие на човек в сървърното помещение, управление на център за данни.

  Предизвикателства

  Вземането на решение как и кога да се добави постепенно мощност, охлаждане или физическа IT инфраструктура може да бъде много трудно. Трябва да го осъществите чрез бързо планиране, проектиране и въвеждане в експлоатация, като същевременно се фокусирате върху увеличаването на ефективността и запазване на общите разходи за собственост (TCO) възможно най-ниски.
  • Решения

   Нашите предварително конфигурирани модулни решения са бързи и лесни за внедряване и въвеждане в експлоатация. Те помагат да се задържи ниско равнище на общата стойност на собствеността и гарантират, че ще бъдат изпълнени вашите критични цели.
  • Ползи

   •          Висока производителност : 30% намаляване на консумацията на електроенергия в сравнение с традиционните решения, с 15% по-малък отпечатък
   •          Бързо и лесно за проектиране и въвеждане в експлоатация : до 60% повече бързина чрез автоматизирани инструменти за планиране и проектиране, нестандартно управление, решения разработени като интегрирани системи и глобална верига за доставки
   •         Мащабируеми и адаптивни От 10% до 20% редуциране на първоначалните капиталови разходи с избор на оптимална инфраструктура
  • Предимства

   • Намаляване на разходи за експлоатация: редуциране на общите разходи за жизнения цикъл на центъра за данни с до 30% за период от 10 години
   • Персонализирани решения и услуги: които да отговорят на нуждите на новото строителство, съществуващите центрове за данни и частни облачни системи
   • До 99.995% надеждност: Резервиране за електрозахранване и охлаждане, което е лесно за конфигуриране и за въвеждане в експлоатация чрез усъвършенстван софтуер за управление, за да осигурим желаното от вас ниво на обслужване
  Алтернативен текст по подразбиране

  Приложения

  Вижте още решения за центрове за данни

  Ползи

  • Алтернативен текст по подразбиране
    
   • Стабилни и гъвкави решения за ракове, за бърза и лесна инсталация на сървърите и мрежовите устройства, и конвергираната инфраструктура
   • Ефективен контрол на климата
  • Ломографски център за данни, решения за център за данни, предварително конфигурирани системи, архитектура за интегриран център за данни.
    
   • Налични са различни видове капацитет и плътности
   • Локални и дистанционни възможности за мониторинг
  • Алтернативен текст по подразбиране
    
   • Физическа безопасност
   • Ранно установяване на пожари и възможности за автоматично пожарогасене