Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

  Предварително конфигурирани модулни центрове за данни

  Решения за предварително конфигурирани модулни центрове за данни.

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #111
   Анализ на надеждността на APC InfraStruxure система за захранване

   Продуктовата линия APC InfraStruxure предлага алтернативна архитектура към централeн UPS. MTechnology, Inc. използва техниките на вероятностна оценка на риска (PRA) за оценяване на надеждността на 40 kW InfraStruxure UPS и PDU със статичен байпас. Калкулациите отчитат работните характеристики на InfraStruxure в идеални и реални работни условия. Освен това проучването сравнява работните характеристики на архитектурата на InfraStruxure с тези на централен UPS, който обслужва хипотетично критичeн товар от 500 kW в център за данни. Резултатите показват, че при архитектурата на InfraStruxure има значително по-ниска вероятност от прекъсване на всички натоварвания в центъра за данни и малко по-ниска възможност от прекъсване на който и да е компонент от IT оборудването. Този доклад обобщава основните заключения на количествената оценка на риска на MTechnology и обсъжда последиците от тях по отношение на мениджърите и дизайнерите на съоръжения. Прочетете бяла книга # 111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #160
   Спецификация на архитектурата на модулен център за данни.

   Има растящо единодушие по въпроса, че конвенционалният, широко приет начин на проектиране на център за данни ще бъде заместен от проектиране на модулни центрове за данни с възможност за надграждане. Намалените общи разходи за собственост, повишената гъвкавост, редуцираното време за въвеждане в експлоатация и подобрена ефикасност са измежду утвърдените предимства на модулните мащабируеми проекти. Терминът „модулен”, кога и къде надграждането (модулността) е подходящо, и как да се специфицира модулност, все още са зле дефинирани. Този доклад създава рамка за архитектурата на модулен център за данни и описва различните начините, по които модулността може да бъде внедрена при захранването, охлаждането и пространствената инфраструктура на център за данни и обяснява кога различни подходи са подходящи и ефективни. Прочетете бяла книга # 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #116
   Стандартизация и модулност във физическата инфраструктура на център за данни

   Невъзприемането на модулна стандартизация като стратегия при проектирането на физическата инфраструктура на център за данни (DCPI) излиза скъпо във всяко едно отношение: излишни разходи; време за престой, което може да се избегне и пропуснати търговски ползи. Стандартизацията и свързаната пряко с нея модулност създават ползи с огромен обхват за физическата инфраструктура на център за данни (DCPI), които оптимизират и опростяват всеки процес от началното планиране до ежедневната експлоатация, като оказват значително позитивно въздействие върху всеки един от трите основни компонента на бизнес стойността на физическата инфраструктура на център за данни (DCPI) - работна готовност, гъвкавост и цялостни разходи за собственост. Прочетете бяла книга # 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #76
   Модулни системи: Еволюция при надеждността

   Практиката бързо доказва, че комплексните, модулни решения са онези, които се налагат и се развиват. Важен принос за този успех дава надежността в критични ситуации-при неизправност, при която модулната система може да прехвърли процесите от неизправните модули към работещите модули докато повредата бъде остранена. В центровете за данни, модулните решения вече са заели централно място в новите, устойчиви на грешки, архитектури за сървъри и системи за съхранение на данни. Тъй като центровете за данни продължават да еволюират и да заимстват подробни планове, то и физическата инфраструктура на центъра за данни (DCPI) трябва също да се развива, така че да подпомага съвременните стратегии за оцеляване, възстановяване и развитие. Прочетете бяла книга # 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #174
   Практически дейности за използване на IT оборудване в малки сървърни помещения и офисни клонове

   Малките сървърни помещения и офисните клонове обикновено са неорганизирани, несигурни, горещи, ненаблюдавани и ограничени откъм пространство. Тези условия могат да доведат до временни прекъсвания или най-малкото до висок риск от това, което отвлича вниманието на ръководството. Практическият опит с тези проблеми ни дава кратък набор от ефективни методи за подобрение на готовността за IT експлоатация в малки сървърни помещения и офиси на клонове. Този доклад разглежда направените реални подобрения по отношение на захранването, охлаждането, раковете, физическата сигурност, мониторинг и осветление Фокусът на този доклад е върху малки сървърни помещения и офисни клонове с IT натоварване до 10 kW. Прочетете бяла книга # 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #118
   Виртуализация и Изчислителен облак (ИО)/ (Cloud Computing): Оптимизираното захранване, охлаждане и управление увеличават ползите

   IT виртуализацията, водещата сила зад изчислителния облак, може да доведе до съществени последици спрямо физическата инфраструктура на центъра за данни (DCPI). По-високите стойности на отделената от оборудването топлинна енергия, съсредоточени на единица площ, често могат да доведат до предизвикателства спрямо капацитета за охлаждане на съществуваща система. Намалената обща консумация на енергия, която обикновено възниква от физическата консолидация на сървъра, може да влоши ефективността на енергийното потребление (PUE) на центъра за данни. Динамичните натоварвания, които варират по отношение на време и място, могат да повишат риска от време за принудително спиране, ако състоянието на захранването и охлаждането на ниво ракове не бъдат отчетени и взети предвид. В заключение, естеството на среда с голяма степен на виртуализация, която е с висока устойчивост към повреди, може да повдигне въпроси относно равнището на резервираност, която се изисква от физическата инфраструктура. Тези конкретни ефекти от виртуализацията се обсъждат и се предлагат възможни решения или методи за справяне с тях. Прочетете бяла книга # 118
  • Проучване
   SBA Communications ще изгради нов модулен център за данни - с висока скорост

   С помощта на Schneider Electric, SBA Communications Corp изгражда нов център за данни като използва модулна архитектура. Тази блог публикация съдържа видео интервю с Директора на Информационно-технологична експлоатация в SBA Communications Corp., в което той обсъжда корпоративния проект. Прочетете "SBA Communications ще изгради нов модулен център за данни - с висока скорост"
 • Научете

  Инструмент за избор на референтен проект


  Разгледайте библиотеката на Schneider Electric с референтни проекти, за да сравните и изберете оптималния проект, който покрива нуждите на Вашия център за данни. Инструмент за избор на референтен проект

  Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни


  Въздействие на технологията на физическата инфраструктура и стратегии за планиране на растежа върху ключовите параметри при проектирането. Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни

  Енергиен университет


  БЕЗПЛАТЕН онлайн образователен ресурс, който предлага повече от 200 неутрални по отношение на доставчика курсове по енергийна ефективност и теми свързани с центрове за данни, които ви помагат да идентифицирате, внедрите и наблюдавате подобренията по отношение на ефективността във вашата организация. Енергиен университет

  Калкулатор за ефективност на център за данни


  Въздействие на алтернативните подходи за захранване и охлаждане върху енергийните разходи. Калкулатор за ефективност

  TradeOff инструменти


  Уеб-базирани приложения с лесни за използване интерфейси, проектирани за експлоатация в ранните фази на концепцията за центъра за данни и разработването на проекти. TradeOff инструменти
 • Гледайте

  • InfraStruxure за малки и средни центрове за данни

   Анимация която показва модулността и мащабируемостта на InfraStruxure в среда на център за данни.
  • InfraStruxure за малки информационно-технологични предприятия

   -Този видеоклип обяснява основните принципи на InfraStruxure за малките IT предприятия и как InfraStruxure помага на нашите клиенти да разрешат своите най-наболели информационно-технологични проблеми.
  • InfraStruxure Приложения

   Въпреки че InfraStruxure е перфектното решение, което се използва за центрове за данни, има три допълнителни приложения, за които InfraStruxure минимизира рисковете и гарантира непрекъснатостта на бизнес процесите: използване на конвергирана IT архитектура, подновяване на съществуващите центрове за данни и преместване или изваждане от колокация.
  • InfraStruxure

   InfraStruxure Designer е водещ в индустрията софтуерен продукт, който позволява на служителите и партньорите на Schneider Electric бързо и акуратно да планират, проектират и да подготвят оферти за най-добри в своя клас решения за центрове за данни.