Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  Традиционен център за данни

  Решения за центрове за данни с капацитет по-голям от 1 MW.

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #150
   Управление на капацитета на захранване и охлаждане за центрове за данни

   Високата плътност на IT оборудването има напрягащо въздействие върху захранващия капацитет на съвременните центрове за данни. Инсталацията и неконтролираното разпространение на това оборудване може да доведе до неочаквани проблеми със захранващата и охлаждащата инфраструктура, включително прегряване, прекомерно натоварване и загуба на резервируемост. Способността за измерване и прогнозиране на електроенергията и енергията за охлаждане на ниво рак е задължителна, за да се гарантират прогнозируеми експлоатационни характеристики и да се оптимизира използването на ресурсите на физическата инфраструктура. Този документ описва принципите за постигане на управление на капацитета на електрозахранването и охлаждането. Прочетете бяла книга # 150
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #107
   Как софтуерът за управление на инфраструктурата в центровете за данни подобрява планирането и намалява оперативните разходи

   Ръководители на предприятия отправят предизвикателство към своите служители от IT отдели да превърнат центровете за данни от разходни центрове в производители на бизнес единица. Центровете за данни могат да имат съществено въздействие върху финансовите резултати, като позволяват на бизнеса да реагира по-бързо на пазарното търсене. Този документ демонстрира, чрез поредица от примери, по какъв начин инструментите на софтуера за управление на инфраструктурата на центровете за данни могат да опростят експлоатационните процеси, да редуцират разходите и да ускорят доставянето на информация. Прочетете бяла книга # 107
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #165
   Видове предварително сглобени модулни системи за центрове за данни

   Системи или подсистеми за центрове за данни, които са предварително сглобени в завод, често биват описвани с помощта на термини като стандартно произведени, превозвани в контейнери, модулни, с релсова основа за лесно транспортиране (skid-based), от една точка на доставка PoD (point of delivery), мобилни, преносими, автономни, цялостни решения и други. Съществуват обаче основни разграничения между различните видове фабрично произведени блокове на пазара. Този доклад предлага стандартна терминология за категоризация на видовете предварително сглобени модулни системи за центрове, дефинира и сравнява техните ключови параметри и предоставя рамка за избор на най-подходящо решение, базирано на бизнес изискванията. Прочетете бяла книга # 165
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #166
   Практически съображения при внедряване на стандартно предварително сглобено оборудване за центрове за данни

   Внедряването на предварително сглобени модулни системи за центрове за данни е резултат от ясно изразените им ползи, в това число бързото им въвеждане в експлоатация, предвидимост, мащабируемост и (точни) разходи за жизнения цикъл. Процесът на пускане в експлоатация - от етапа на проектиране на центъра за данни, към подготовка на обекта, доставяне на оборудването и инсталацията му - е доста различен от този за традиционен център за данни. Този документ представя практически съвети, ръководство и резултати, които мениджър на центъра за данни би могъл да очаква по време на пусковия процес. Прочетете бяла книга # 166
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #114
   Изграждане на енергийно-ефективни центрове за данни

   Разходите за използване на електроенергия стават все по-нарастваща част от общите разходи за собственост (TCO) за центрове за данни. Възможно е драстично да се намали консумацията на електроенергия в типичните центрове за данни, чрез подходящо проектиране на физическата инфраструктура на критичните мрежи и чрез проектиране на IT архитектурата. Този документ обяснява как може да бъде измерена икономията на електроенергия и дава примери за методи, които могат до висока степен да намалят консумацията на електроенергия. Прочетете бяла книга # 114
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #147
   Проекти за център за данни: Предимства при използването на референтен проект

   Вече не е практично или рентабилно да изгради един изцяло уникален във всички аспекти център за данни. Повторното използване на доказани, документирани подсистеми или цялостни проекти е най-добрата практика едновременно за нови центрове за данни и надграждане на съществуващи центрове за данни. Възприемането на добре обмислен референтен проект може да има положително въздействие, както върху самия проект, така и върху експлоатацията на центъра за данни в хода на неговия жизнен цикъл. Референтните проекти опростяват и съкращават процеса на планиране и внедряване, и намаляват рисковете от принудително спиране, след като центъра веднъж вече е инсталиран и е в експлоатация. В този документ се дефинират референтните проекти и са обяснени техните предимства. Прочетете бяла книга # 147
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #195
   Основи на управлението на жизнения цикъл на центрове за данни за собственици

   Точно както добрите гени не гарантират здраве и благосъстояние, добрият проект не може да гарантира сам по себе си, че центъра за данни е добре изграден и ще остане ефективен в течние на своя живот. За всяка фаза от жизнения цикъл на центъра за данни трябва да бъдат полагани подходящи грижи и действия, за да може апаратурата постоянно да отговаря на нуждите на бизнеса. Този документ описва петте фази от жизнения цикъл на центъра за данни, идентифицира основните задачи и капани и предлага практически съвети на собствениците и фасилити мениджърите. Прочетете бяла книга # 195
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #135
   Ограничаване на въздействието от топли и студени коридори върху температурата и ефективността на център за данни

   Ограничаването на влиянието на топъл и студен въздух могат да подобрят прогнозируемостта и ефективността на охладителните системи на традиционен център за данни. Въпреки че и двата подхода минимизират смесването на горещ и студен въздух, съществуват практически разлики в изпълнението и експлоатацията, които имат съществени последици върху условията на работната среда, ефективността на енергийното потребление (PUE) и часове в икономичен режим. Изборът за ограничаване на влиянието на топлия коридор над ограничаване на влиянието на студения коридор може да спести 43% от годишните електроенергийни разходи за охладителната система, което съответства на 15% оптимизация при годишно-изчислена ефективност на енергийното потребление (PUE) Този документ разглежда едновременно и двете методологии и подчертава причините, поради които ограничаването на влиянието на топлия коридор е предпочитаната най-добра практика за новите центрове за данни. Прочетете бяла книга # 135
 • Научете

  Калкулатор за ефективност на център за данни


  Въздействие на алтернативните подходи за захранване и охлаждане върху енергийните разходи. Калкулатор за ефективност

  Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни


  Въздействие на технологията на физическата инфраструктура и стратегии за планиране на растежа върху ключовите параметри при проектирането. Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни

  Инструмент за избор на референтен проект


  Разгледайте библиотеката на Schneider Electric с референтни проекти, за да сравните и изберете оптималния проект, който покрива нуждите на вашия център за данни. Инструмент за избор на референтен проект
 • Гледайте

  • Трансформиран център за данни

   Искате ли да бъдете смаяни? Вижте как решенията на Schneider Electric ще трансформират вашия център за данни.
  • Центрове за данни на ваше разположение: Предварително сглобени модули от Schneider Electric.

   Разгледайте това, което ви предлагаме. Предварително сглобени IT и хидронични модули от Schneider Electric. Докато подготвяте вашия обект, ние ще проектираме Вашия център за данни и ще ви го доставим директно на място.
  • DCIM, управители на центрове за данни и центрове за данни с дефиниран софтуер

   Увеличаването на броя на DCIM и на центровете за данни с дефиниран софтуер може да означава, че управителите на центровете за данни ще управляват IT оборудването в бъдещето, тъй като IT фокуса се променя към отдалечено или виртуализирано предоставяне на IT услуги.
  • EcoStruxure™ за центрове за данни

   Проблем: новите технологии причиняват значителен стрес на нашите центрове за данни. Решение: EcoStruxure от Schneider Electric. Софтуерът за управление на центрове за данни на Schneider Electrics оптимизира ефективността на енергийното потребление (PUE) в центрове за данни, чрез разширяване на видимостта и контрола от рака към редицата, от редицата към помещението и от помещението към сградата.