Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Businessman working at computer, energy management software, big data analytics.

  УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

  Техник с каска следи компютърни екрани в командна зала, софтуер за управление на съоръжения.

  Взимайте информирани решения въз основата на навременни и точни данни

  Технологиите за металообработка се реализират чрез прилагане на различни технологични схеми, изградени от много технологични операции. Освен това всяка такава технология е изградена на базата на много разнообразно и сложно технологично оборудване. При много от случаите съществуват системи за ръчно въвеждане на данни за процесите, като често липсва връзка между отделните бази данни. По този начин се получава или недостатъчно количество данни за процеса, или натрупване на прекалено много такива. Главното предизвикателство днес е свързано с осигуряването на единна и ефективно работеща система за обработка на информацията, която позволява взимането на информирани решения.
  • Решения

   Нашият софтуер за управление на производството набира данни за събития, свързани с процесите, и Ви помага да определите тяхното въздействие и да диагностицирате причините. Чрез модулен подход, функционалността може да се добавя постепенно в подкрепа на програмите за непрекъснато усъвършенстване, без да се нарушават съществуващите операции.
  • Конкурентно предложение

   Софтуерът за управление на Schneider Electric осъществява връзка между множество предприятия и бизнес системи, набирайки подходящи данни и обработвайки ги до лесна за осмисляне информация в реално време за анализ. Лесно можете да идентифицирате проблемите, свързани с производителността, да преглеждате действителните производствени разходи и автоматично да изчислявате КПИ на стопанските дейности - без необходимост от специалист по бази данни или бизнес информация.
  • Диференциация

   Платформата с възможност за разширяване Ви позволява да се развивате съобразно Вашите потребности и бюджет, от основните КПИ до цялата верига на доставките. Прилагането на специализирания софтуер за управление на процесите в минното дело, обработката на минерали и металургията, включително за бизнес системи, лабораторни информационни системи и метеорологични услуги, се осъществява много лесно. Систематичният потребителски опит Ви дава възможност да усвоите новите елементи на софтуерния пакет за кратко време и да постигнете по-бърза възвращаемост на интестициите.

  Ползи

  • Инженери в командна зала на металургичен завод, индустриална автоматизация, защитни продукти
   Подобрена проследимост на производството.
   Повишена оперативна ефективност в целия завод. Лесно сравняване на постигнатите резултати с поставените цели.
  • Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали
   Взимане на информирани решения въз основа на критични КПИ, като обща ефективност на оборудването, добив и енергопотребление. Повишаване на ефективността на оборудването и намаляване на непланираните престои
  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството
   Точен преглед на вложените материали и произведената продукция. Управление и проследяване на движението на Вашето оборудване и материали.