Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text
  УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДАТА В МИННАТА ИНДУСТРИЯ

  УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДАТА В МИННАТА ИНДУСТРИЯ

  Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

  Водата - критичен фактор

  Напредъкът в устойчивото развитие и повишаването на изискванията на разпоредбите, касаещи околната среда, засилват необходимостта от управление и мониторинг на водата през целия жизнен цикъл на мината/рудника. Понижаването на качеството на изкопаемите материали повишава интензивността на обработка на минералите и следователно увеличава потреблението на вода.

  • Решения

   Анализ на водата: Преобразуване на данните за водата в готова за използване информация.

   • Телеметрия: Дейности по мониторинг и контрол на качеството на водата, водните нива и параметрте на изпомпването в рядко населени и/или труднодостъпни територии.
   • Мобилни инструменти за проверка: Използвайте мобилни инструменти за проверка на водата, особено на места без измервателна апаратура.
   • Прогноза за времето: Разбиране и очакване на критични климатични условия, влияещи върху управлението на водата.
   • Портал за устойчиво развитие: Получаване на цялостна представа за всички водни проекти и такива за устойчиво развитие и тяхното изпълнение във всички Ваши заводи и обекти.
  • Конкурентно предложение

   Управлението на водата изисква холистичен подход, засягащ цялото предприятие, затова портфолиото от водни стратегии и решения на Schneider Electric ще Ви предостави инструментите, необходими за третиране на водата като стопанска променлива.
  • Диференциация

   • Възможност за адаптиране към специфични потребности.
   • Мащабируемост - от малки мини до глобални операции.
   • Открита платформа за интеграция с измервателна аптаратура и софтуер на трети страни.

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Надвишаване на Вашите цели за опазване на околната среда. Бърза реакция при водни аварии. Проактивен мониторинг.
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   Минимизиране на зависимостта от външни изпълнители за набиране и анализ на данни за водата. По-добро качество и своевременност на отчетите за водата.
  • Езеро, управление на водата
   Непрекъснато усъвършенстване на управлението на водата.