Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

  Усъвършенствано управление и оптимизация на процесите

  Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing

  Предизвикателства

  Когато базисните решения за управление вече не са достатъчни

  Сложните енергоемки и фондоемки процеси, като тези в минното дело, изискват усъвършенствани решения за управление, които могат да максимизират ефективността и да оптимизират потреблението на ресурси (електроенергия и гориво), дори в най-тежки условия.

  • Решение

   Advanced Process Control (APC) представлява софтуерен инструмент за набиране на информация от технологични и полеви устройства (чрез контролни, исторически и управляващи системи) и прилагане на подходяща стратегия за управление съобразно технологичните изисквания с цел определяне на оптимизирани контролни точки за постигане на най-висока ефективност на системата. APC стратегиите могат да се прилагат с ограничения и да служат за разрешаване на противоречащи си технологични цели.

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Оптимизирано енергопотребление
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   По-малко емисии
   Спестяване на гориво
  • Техник с каска следи компютърни екрани в командна зала, софтуер за управление на съоръжения.
   По-малко изменения в параметрите на процесите