Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • lightning behind power lines and electric power station, electric utilities, smart grid

  Критично електрозахранване

  Financial trader looking at monitors, finance, big data analytics

  Критично електрозахранване за критични системи

  Осигуряването на надеждно и непрекъсваемо електрозахранване на управляващи системи и ИТ/комуникационни инфраструктури и изолирането от електрически смущения, причинени от тежки климатични или други фактори, е цел от критично значение за успешното функциониране на всеки циментов завод.
  • Решения

   • Критично електрозахранване, блокове за непрекъсваемо електрозахранване (UPS), ограничители на напрежение
   • Глобални, цялостни продукти и услуги за аварийно променливотоково и постояннотоково електрозахранване
   • Цялостни решения, създадени за заводски и корпоративни среди
   • Решения за чувствително електронно, мрежово, комуникационно и индустриално оборудване
  • Конкурентно предложение

   Schneider Electric Ви помага да осигурите непрекъснато и отговарящо на изискванията електрозахранване на Вашите критични приложения и защита срещу редица от основните причини за загуба на данни, повреждане на хардуера и престои.
  • Диференциация

   • Доказана защита на захранването при приложения за управление и сурови среди 
   • Лидерът в управлението на инфраструктурата на центрове за данни

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Надеждна защита на критични за мисията системи
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   По-малко прекъсвания
  • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
   Предотвратяване на загубата на данни и свързаните с това производствени загуби