Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

  A worker testing the flow of an electrical current in Arc Flash Protection gear, energy efficiency, energy management

  Безопасност на персонала

  Като собственик на съоръжение Вие носите отговорност за безопасността на обекта - както на служителите, така и на изпълнителите. Имате нужда от комплексен подход за създаването на политики и практики, касаещи електрическата безопасност във Вашата компания.
  • Решения

   Schneider Electric предоставя стратегии и решения, които ще Ви помогнат да смекчите опасностите, дължащи се на възникване на  електрическа дъга, и да осигурите по-високо ниво на безопасност на Вашите дейности. Това включва анализ на причините за възникването на електрическа  дъга, обучение относно безопасността, модернизация на оборудването, системи за мониторинг и дъгоустойчиви захранващи системи.
  • Конкурентно предложение

   • Електрическите опасности създават съществен риск за безопасността на електротехниците и огромен финансов риск за техните работодатели.
   • Докато заплахата от токов удар и поражения от електрически ток е призната много отдавна, опасностите от възникване на електрическа дъга и дъгов разряд бяха включени съвсем наскоро в стандартите за електрическа безопасност.
  • Диференциация

   • Schneider Electric играе водеща роля при стимулирането на електрическата безопасност на работното място и при подпомагането на компаниите за постигане на съответствие с изискванията на местните стандарти за безопасност.
   • Ние предоставяме множество решения за намаляване на опасността от възникване на електрическа дъга , както и обслужване на всички марки електрооборудване
   • В продължение на повече от 100 години Schneider Electric бе водещ на пазара производител на електроразпределително оборудване, защитни устройства, захранващо оборудване, системи и услуги.

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Безопасност на персонала.
   Цялостност на оборудването.
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   По-малко престои.
  • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
   Повишена производителност на оборудването.