Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  Енергийна ефективност и устойчиво развитие

  Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

  Управление на енергията в минната индустрия

  Минните компании трябва да идентифицират възможности за повишаване на енергийната ефективност, като използват ограничени човешки и финансови ресурси.

  Устойчиво развитие на енергията - жизнен цикъл

  Жизнен цикъл на управлението на енергията, илюстрация, вода и отпадна вода, управление на водата, енергийна ефективност и оптимизация на процесите
  • Решения

   Подход за непрекъснато управление на енергията и устойчиво развитие:
   • Дефиниране на стратегия
   • Доставки
   • Управление (надеждност и измерване на захранването)
   • Оптимизация (усъвършенстване на процесите, енергийни проекти)
   • Производителност (измерване и съставяне на отчети)
  • Ползи

   Ефективното управление на енергията започва и завършва със стратегия. Целите за енергийна ефективност и устойчиво развитие могат да бъдат постигнати и надвишени чрез непрекъснати действия и програми.

   Обединявайки експертните познания за процесите с ноу-хауто в областта на управлението на енергията, ние можем да помогнем на компаниите да разкрият пълния потенциал на енергоспестяването.
  • Нашето предимство

   Като глобален лидер в технологиите за енергийна ефективност и услугите за устойчиво развитие, ние предоставяме цялостно решение, което ни дава голяма преднина пред конкурентите и което интегрира стратегия, технология и възможности за реализация на комплексни програми.

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Идентифициране и прилагане на възможности за оптимизация на енергията с цел ефективно енергоспестяване
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   Съкращаване на времето за набиране на данни, анализ и съставяне на отчети
  • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
   Интегриране на глобални екологични, икономически и социални инициативи за устойчиво развитие в една програма