Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • San javier del bac mission, near tucson, arizona, water management
  Управление на околната среда

  Управление на околната среда

  Lake, water management

  Разбираме. Реагираме. Опазваме.

  Въздействието на минните дейности върху околната среда, наред с регулаторния и обществения натиск, принуди индустрията да премине бързо към по-устойчиви дейности. Но задачата по набиране и анализ на данни за околната среда е сложна, а пътят напред не винаги е чист.
  • Решения

   • Мониторинг и подаване на предупреждения в реално време (вода, емисии, енергия, прах, шум).
   • Мобилни/автоматизирани инструменти за проверка (стандартни процедури, достъп до територии без контролно-измервателна апаратура, подкрепа при визуална проверка).
   • Интеграция на климатичните условия (дъжд, изпарения, влажност, вятър, топлина).
   • Тенденции и отчетност.
  • Конкурентно предложение

   Проактивен мониторинг, отчетност и предупреждения в реално време, благодарение на нашето интегрирано и мащабируемо решение, обхващащо различни аспекти на управлението на околната среда.
  • Диференциация

   • Възможност за адаптиране към специфични потребности
   • Мащабируемост (от малки мини до глобални операции)
   • Открита платформа (интеграция с контролно-измервателна апаратура на трети лица, софтуер)

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Надвишаване на Вашите цели за опазване на околната среда. Бърза реакция при аварии с екологични последствия. Проактивен мониторинг.
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   Намаляване на разходите и зависимостта от външни изпълнители за набиране и анализ на данни за околната среда. По-високо качество и своевременно съставяне на отчети за околната среда.
  • Долината на Сион, минна индустрия, отпадна вода
   Непрекъснато усъвършенстване на управлението на околната среда.