Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  моделиране и обучение на операторите

  Cement factory at night, cement production.

  Обучи и задръж

  Привличането на млади специалисти за запълване на празнината, създадена поради застаряването на работната сила, изисква нови и иновативни решения за управление и предаване на познания. Също така трябва да се намерят начини за мобилизиране и мотивиране на вече наетите служители.
  • Решения

   • High Fidelity Operator Training Simulation представлява платформа, която имитира процесите в действителен завод за обработка на минерали и прилага системи за управление и операторски графики, каквито се използват в заводите, за да осигури възможно най-реалистичен опит при обучение.
   • Решението Immersive Virtual Reality предоставя правдоподобна триизмерна среда за обучение, изпитване и моделиране на процеси. То осигурява и обучение и моделиране на процедурите за безопасност в завода, дори при отдалечени или труднодостъпни места.
  • Ползи

   Операторите могат да научат повече за минути в среда на обучение на тренажор, отколкото за часове на инструктаж. Решението може да се използва и за обучение през целия жизнен цикъл на завода:

   • Конструиране и проектиране
   • Контролни проверки
   • Оперативно обучение
   • Обучение по въпросите на техническото обслужване и безопасността
  • Преимущества

   • С възможност за разширяване - от обучение относно оборудването до подробна обиколка из целия завод
   • Напълно разработено и поддържано от Schneider Electric решение, осигуряващо адаптация към специфичните потребности на потребителя.

  Ползи

  • Усмихнат мъж с каска с фенерче и работен гащеризон, системна интеграция
   • Използване на реалистична среда за обучение с цел оптимизирано представяне на съдържанието 
   • Обучаване на персонала за бързи и правилни реакции в стресови ситуации.
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   • Придобиване и практикуване на умения за рядко изпълнявани, но критични задачи, свързани с безопасността, като аварийно изключване. 
   • Оптимизиране на предаването на умения от офлайн среди за обучение в работната среда.
  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   • Получаване на надеждна и точна оценка на експлоатационните процедури и ефективността на отделните оператори. 
   • Максимизиране на обучението и комуникациите в екип, в командната зала и в полеви условия; по смени и по дейности.