Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛИ

  Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

  Цялостни, интегрирани решения

  Минните инсталации имат нужда от решения за управление, които изискват минимални усилия за проектиране и внедряване, оптимизират проектните разходи, съкращават оперативните разходи и съдействат за оптимизиране на техническото обслужване.
  • Решения

   • Надзор и контрол 
   • Разпределено управление 
   • Хибридно управление 
   • Контролери на автоматизацията 
   • Интелигентно управление за двигатели
  • Конкурентно предложение

   Schneider Electric предоставя гъвкави и адаптируеми интегрирани решения за управление на процеси, машини и двигатели, които са в съответствие с характеристиките и изискванията на Вашите специфични приложения.
  • Диференциация

   • Един доставчик за приложения - от простата машинна автоматизация до непрекъснатото управление на процесите.
   • Безпроблемно интегриране на управлението на процеси, управлението на двигатели и управлението на енергията.
   • Просто проектиране и експлоатация.
   • Лесна поддръжка
   • Просто въвеждане на модификации, усъвършенстване и разширяване.
   • Лесно взаимодействие с други системи, като MES и управление на енергията.

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Повишаване на производителността на завода. Опростяване и намаляване на разходите чрез стандартизация.
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   Лесна поддръжка.
  • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
   Лесна модификация и разширяване.