Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Solar panel farm in a flat and dry grassy plain, solar power, solar thermal panels, renewable energy
  Възобновяема

  ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

  Engineer with digital tablet standing in front of solar panels, energy management.

  Алтернативи за възобновяема енергия

  Минната индустрия е енергоемка и въглеродоемка, а разходите представляват значим фактор. Освен това, тъй като глобалните енергийни разходи продължават да се колебаят, енергийната сигурност и енергийните разходи са от абсолютно критично значение за контрола на оперативните разходи.
  • Решения

   Технология и решения, необходими за цялостно оптимизиране на енергопотреблението чрез повишаване на енергийната ефективност, управление на енергията, възобновяема енергия и нови енергийни технологии. Фотоволтаичните системи от хибридно поколение и хибридната системна архитектура на Schneider Electric обхващат най-икономичния енергиен микс.
  • Конкурентно предложение

   • В зони с голямо слънчево лъчение ниската себестойност на енергията, постигана от слънчевите фотоволтаици, я прави достъпна в ценови аспект.
   • Слънчевите фотоволтаични панели имат възможност за разширяване, тъй като електроцентралите се проектират въз основа на стандартизирани градивни единици.
   • Системите за слънчева енергия могат да се изградят бързо, дори в сурови климатични условия.
   • Енергия може да се произвежда там, където е необходима, и без загуби в електропреносните линии.
   • Слънчевата енергия може да бъде комбинирана с дизелови агрегати и акумулаторни системи за образуването на микромрежа, която не разчита на електрическата мрежа.
  • Диференциация

   Schneider Electric притежава експертни познания по основни дисциплини, за да може да предоставя ефективни системи, базирани на възобновяема енергия:
   • Възможности на решенията по света
   • Опит в минната индустрия
   • Решения за слънчева енергия
   • Експертни познания за микромрежи
   • Интеграция на възобновяемата енергия в други системи

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
   Намаляване на енергийните разходи
  • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
   Намаляване на въздействието върху околната среда
  • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
   По-екологични и по-устойчиви дейности