Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Technician at data center, data center management, data center operations

  InfraStruxure

  Преконфигурирана инфраструктура на център за данни до 100KW, включително електрозахранване, охлаждане, ракове и управление.

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #111
   Анализ на надеждността на система за захранване APC InfraStruXure

   Продуктовата линия APC InfraStruXure предлага архитектура, която е алтернатива на централен UPS. MTechnology, Inc. използва техниките на вероятностна оценка на риска (PRA) за оценяване на надеждността на 40 kW UPS на InfraStruXure и PDU със статичен байпас. Калкулациите отчитат работните характеристики на InfraStruXure в идеални и реални работни условия. Освен това проучването сравнява работните характеристики на архитектурата на InfraStruXure с тези на централен UPS, който обслужва хипотетично критично натоварване от 500 kW в център за данни. Резултатите показват, че за архитектурата на InfraStruXure съществува значително по-ниска вероятност от прекъсване на всички натоварвания в центъра за данни и малко по-ниска вероятност от прекъсване на който и да е артикул от IT оборудване. Този доклад обобщава основните резултати на MTechnology за количествената оценка на риска и разглежда заключенията от тях по отношение на проектантите и мениджърите на съоръжения. Прочетете бяла книга # 111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #160
   Спецификация на архитектурата на модулен център за данни

   Има растящо единодушие по въпроса, че конвенционалният, широко приет начин на проектиране на център за данни ще бъде заместен от проектиране на модулни центрове за данни с възможност за надграждане. Намалените общи разходи за инвестиция, повишената гъвкавост, редуцираното време за въвеждане в експлоатация и подобрена ефикасност са измежду утвърдените предимства на модулните мащабируеми проекти. Все още терминът „модулен”, когато и където надграждането (модулността) е подходящо, и определението на модулност са зле дефинирани. Този доклад създава рамка за архитектурата на модулен център за данни и описва различните начини, по които модулността може да бъде внедрена при захранването, охлаждането и пространствената инфраструктура на център за данни и обяснява кога различни подходи са подходящи и ефективни. Прочетете бяла книга # 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #116
   Стандартизация и модулност във физическата инфраструктура на център за данни

   Невъзприемането на модулна стандартизация като стратегия при проектирането на физическата инфраструктура на центрове за данни (DCPI), излиза скъпо във всяко едно отношение: ненужни разходи; време за престой, което може да се избегне, и пропуснати ползи за бизнеса. Стандартизацията и свързаната пряко с нея модулност на системите създават множество предимства във физическата инфраструктура на центъра за данни (DCPI). Те оптимизират и опростяват всеки процес от началното планиране до ежедневната експлоатация, като оказват значително позитивно въздействие върху всеки един от трите основни компонента на стойността на DCPI - наличност, гъвкавост и обща стойност на инвестицията. Прочетете бяла книга # 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #174
   Практически дейности за използване на IT оборудване в малки сървърни помещения и офисни клонове

   Малките сървърни помещения и офисните клонове обикновено са неорганизирани, несигурни, горещи, ненаблюдавани и ограничени откъм пространство. Тези условия могат да доведат до временни прекъсвания или най-малкото до ситуации, които отвличат вниманието на ръководството. Практическият опит с този род проблеми ни дава кратък набор от ефективни методи за разширяване на възможностите на IT процесите в малки сървърни помещения и офисни клонове. Този доклад разглежда направените реални подобрения по отношение на захранването, охлаждането, раковете, физическата сигурност, мониторинга и осветлението. Фокусът на този доклад е върху малките сървърни помещения и офисни клонове с IT натоварване до 10 kW. Прочетете бяла книга # 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #118
   Виртуализация и Изчислителен облак (ИО)/ (Cloud Computing): Оптимизираното захранване, охлаждане и управление увеличава ползите

   IT виртуализацията, водещата сила отвъд изчислителния облак, може да доведе до съществени последици спрямо физическата инфраструктура на центъра за данни (DCPI). По-високите стойности на отделена от оборудването топлинна енергия, съсредоточена на единица площ, често могат да създадат предизвикателства за капацитета за охлаждане на съществуваща система. Намалената обща консумация на енергия, която обикновено възниква от физическата консолидация на сървъра, може да влоши ефективността на енергийното потребление (PUE) на центъра за данни. Динамичните натоварвания, които варират във времето и пространството, могат да повишат риска от принудително спиране, ако състоянието на захранването и охлаждането на ниво ракове не бъде отчетено и взето предвид. В заключение, естеството на среди с голяма степен на виртуализация и висока толерантност към неизправности/повреди може да повдигне въпроси относно равнището на резервираност, което се изисква от физическата инфраструктура. Тези конкретни ефекти от виртуализацията се обсъждат и се предлагат възможни решения или методи за справяне с тях. Прочетете бяла книга # 118
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #76
   Модулни системи: Еволюция при надеждността

   Практиката бързо доказва, че комплексните, модулни решения са онези, които оцеляват и се развиват. Важен принос за този успех дава предимството на надежност в критични ситуации на неизправност, при които модулната система може да прехвърли процесите от неизправните модули към работоспособните модули, докато повредата бъде остранена. В центровете за данни, модулните решения вече са заели централно място в новите, устойчиви на грешки, архитектури за сървъри и системи за съхранение. Тъй като центровете за данни продължават да еволюират и да заимстват подробни планове, физическата инфраструктура на центъра за данни (DCPI) трябва също да се развива, така че да подпомага съвременните стратегии за оцеляване, възстановяване и растеж. Прочетете бяла книга # 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Проучване
   Историята на "DartPoints Private Colo™"

   За много организации изборът между изграждане на частен център за данни и преместване в колокационен такъв представлява компромисен избор. Частните центрове за данни са скъпи за изграждане и изискват прецизно предварително планиране. Колокацията в голям център за данни може да бъде по-евтино решение и да предоставя гъвкавост при растеж, но води до компромис по отношение на цялостния контрол.
    
   Виждайки, че този компромис между управлението и гъвкавостта създава бариера за повечето стопански дейности в САЩ, DartPoints създаде своя собствена категория колокационни центрове за данни и услуги - DartPoints Private Colo™. Прочетете "Историята на DartPoints Private Colo™"
 • Научете

  SBA Communications ще изгради нов модулен център за данни – В кратък срок


  Модулната архитектура на центровете за данни с възможност за разширяване притежава редица предимства, от осигуряването на център за данни с подходящ размер и неговото разрастване до съкращаването на разходите, с каквито е свързан такъв подход. Вижте този блог пост, за да научите повече. SBA Communications ще изгради нов модулен център за данни – В кратък срок

  Микро-центрове за данни: Иновативен подход за проектиране и експлоатация на център за данни


  Най-опасната фраза в нашата индустрия е "винаги сме го правили по този начин" и в тази връзка, ние в Schneider Electric възприехме инициатива за премахване на културата на конвенционалност от всичко, което правим. Осъзнавайки това и имайки предвид необходимостта от балансиране на управлението и гъвкавостта, DartPoints осъществи партньорство с Schneider Electric, за да постигне и двете. Те наричат своята уникална категория от напредничави колокационни центрове за данни и услуги DartPoints Private Colo™. Микро-центрове за данни: Иновативен подход за проектиране и експлоатация на център за данни

  Върви ли конвергентната ИТ инфраструктура по пътя на сглобяемите решения?


  В основата на конвергентната инфраструктура стоят скоростта, ефективността и гъвкавостта... с което информационните технологии привличат бизнеса. От нас зависи да помогнем това да се случи, като изградим нашите решения по такъв начин, че да бъдат лесни за избор, поръчка, разгръщане и поддръжка. Сглобяемите решения са един от начините да постигнем това. Върви ли конвергентната ИТ инфраструктура по пътя на сглобяемите решения?

  Дали микро центровете за данни са двигателят, който ще задвижи IoT (Интернет на нещата)?


  Данните се генерират от всичко - като се започне от машини за кока кола и се стигне до 20-30 милиарда други устройства, които излизат на пазара (много от които се износват). Това огромно количество данни трябва да бъде обработено и анализирано в реално време. IoT (Интернетът на нещата) свързва тези отдалечени устройства с голям централизиран център за данни, който предоставя информация относно статуса, местоположението, функционалността и т.н. Прочетете нашия блог, за да научите повече. Дали микро центровете за данни са двигателят, който ще задвижи IoT (Интернет на нещата)?

  Какви са компромисите при използването на конвергентната инфраструктура


  Решения, като FlexPod и FlexPod Express на Schneider Electric, предоставят предварително изпитани и предварително изградени хардуерни стекове, които елиминират нуждата от тестове на хардуера, както обикновено се прави преди доставка на оборудването на клиента, което от своя страна намалява усилията за пускане в експлоатация на системата. Прочетете този блог пост, за да научите повече. Какви са компромисите при използването на конвергентната инфраструктура

  Cisco, Schneider Electric и възможността за конвергентна инфраструктура


  Този блог пост показва как партньорството между Cisco и Schneider Electric създаде добавена стойност за клиентите на ИТ, мрежи и центрове за данни. Cisco, Schneider Electric и възможността за конвергентна инфраструктура

  Видео тур на NetShelter CX - ценността на "сървърното помещение в шкаф"


  Този блог пост съдържа видео, показващо виртуална обиколка на NetShelter CX. Видео тур на NetShelter CX - ценността на "сървърното помещение в шкаф"

  Малките шкафове осигуряват голямо предимство на места без специално отделено пространство за ИТ оборудване


  Netshelter CX удовлетворява потребност с нарастващо значение. Той е предназначен да помества ИТ и мрежово оборудване, което трябва да се разположи в малко пространство, като офис среда, където няма специално отделено пространство за такова оборудване. Прочетете този блог пост, за да научите повече. Малките шкафове осигуряват голямо предимство на места без специално отделено пространство за ИТ оборудване

  Енергиен университет


  БЕЗПЛАТЕН, онлайн, образователен ресурс, който предлага повече от 200 неутрални по отношение на търговеца курса по енергийна ефективност, както и теми, свързани с центрове за данни, които Ви помагат да идентифицирате, внедрявате и наблюдавате подобренията във връзка с енергийната ефективност във Вашата организация. Енергиен университет
 • Гледайте

  • Как Can FlexPod и FlexPod Express помагат на организациите да повишат своята енергийна ефективност?

   Дейвид О'Комин от Schneider Electric обяснява основните преимущества на FlexPod Express и FlexPod, като Schneider Express е създаден за по-висока енергийна ефективност и по-големи възможности за управление на клиентите.
  • Незабавна доставка на сървърното помещение NetShelter CX

   Колко просто е разгръщането на сървърно помещение? Вероятно срокът на доставка няма голямо значение. В това кратко видео вижте колко просто и лесно се доставя сървърното помещение в шкаф NetShelter CX.
  • Как Schneider Electric добавя стойност към FlexPod и FlexPod Express?

   Дейвид O'Комин от Schneider Electric обяснява, че инфраструктурата на Schneider Electric дава на клиентите с FlexPod и FlexPod Express решения, които взимат силен продукт и го усъвършенстват още повече, в полза на клиентите.
  • Flexpod, изпълнен с Schneider Electric

   В Schneider Electric взехме FlexPod и FlexPod Express и ги оборудвахме с елементи на рак системи, които добавят изискуемата стойност, съдействат за бързото им позициониране в подходящите среди, повишавайки стойността на продажбата и защитавайки инвестициите на крайните потребители.
  • Най-малкото в света сървърно помещение - NetShelter CX

   NetShelter CX е предизвикателство за Вашите разбирания със своето решение за защитено, звукоизолирано сървърно помещение в малък гъвкав шкаф за открити офис среди. СХ елиминира необходимостта от скъпи, големи, инвазивни мрежови шкафове или сървърни помещения за офис среди.

Чатът е достъпен сега