Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Възможност за водния сектор

Нашите решения обхващат целия воден цикъл в инсталациите за водоснабдяване и пречистване на отпадни води, инсталациите за обезсоляване и мрежите за снабдяване и канализация. В технологиите за интелигентно водоснабдяване сме глобални лидери в хардуера, софтуера и услугите, които са трудни за съгласуване.

Открийте нашите решения EcoStruxure за водоснабдяване и преработка на отпадни води

Нулеви въглеродни емисии

Практичен подход за подобряване на енергийната ефективност и достигане на въглероден неутралитет с цифрови технологии
Отрасълът за водоснабдяване и преработка на отпадни води допринася за глобалното затопляне, тъй като изисква много енергия за пречистване и разпределение на водата и генерира преки емисии на парникови газове. Нашите решения могат да помогнат на клиентите ни да повишат енергийната ефективност, да преминат към енергиен преход и да намалят въглеродните емисии на инфраструктурата с крайната цел достигане на нулев нетни въглеродни емисии.

Енергийна и технологична ефективност

Нашите унифицирани захранващи и технологични системи за инсталации, фокусирани върху софтуера, ще ви помогнат да оптимизирате енергийната ефективност. Решенията ни спестяват до 30% от потреблението на енергия и намаляват емисиите CO2 във водоснабдителната инфраструктура и дейности.

Решения за микромрежи

Все повече и повече инсталации за водоснабдяване и преработка на отпадни води избират да внедрят слънчеви и батерийни микромрежи. Микромрежите са надеждна алтернатива, когато е необходимо стабилно електрозахранване, особено за такива енергоемки промишлени отрасли.

Открийте софтуер, услуги и продукти за водоснабдяване и преработка на отпадни води

 

EcoStruxure Asset Advisor

 

EcoStruxure™ Power Advisor

EcoStruxure Resource Advisor