Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
  Преносими водни и въздушни охладителни модули, които подобряват отпечатъка и влиянието на центъра за данни върху околната среда.

  Модул за охлаждане

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #163
   Предварително сглобени модули за захранване и охлаждане на центрове за данни

   Стандартизираните, предварително сглобени модули за захранване и охлаждане на центрове за данни, са до 60% по-бързи за въвеждане в експлоатация и осигуряват първоначално съкращение на разходите от 13% или повече, в сравнение с традиционната инфраструктура за захранване и охлаждане на центрове за данни. Тези напълно оборудвани, модулни решения за захранване и охлаждане, позволяват на проектантите да променят начина си на мислене от специално разработени решения към стандартизирани решения, готови директно да се интегрират на обектите. Тази бяла книга сравнява разходите при двата сценария, описва предимствата и недостатъците на всеки един и идентифицира за кои среди модулния подход е най-подходящ. Прочетете бяла книга # 163
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #164
   Анализ на стойността на жизнения цикъл (TCO) на традиционен център за данни сравнен с мащабируем, предварително сглобен с модулни системи, център за данни

   Стандартизирани, мащабируеми, предварително сглобени и интегрирани модули за захранване и охлаждане на център за данни, гарантират с 30% по-ниски инвестиции на собственика в сравнение с традиционно изградената инфраструктура за захранване и охлаждане на център за данни. Избягвайки надграждането свръх капацитета и мащабирането на проекта извън предвиденото време, се допринася за значителен процент съкращаване на общите разходи. Тази бяла книга предоставя количествен анализ на общите разходи за собственост (TCO) за двата вида архитектура и илюстрира основните водещи фактори за съкращаване на капиталовите и оперативните разходи чрез подобрената архитектура. Прочетете бяла книга # 164
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #165
   Видове предварително създадени модулни системи за центрове за данни

   Системи за центрове за данни или подсистеми, които са предварително сглобени в завод, често се описват с помощта на термини като стандартно произведени, контейнерни системи, модулни, с релсова основа за лесно транспортиране (skid-based), от една точка на доставка PoD (point of delivery) архитектури, мобилни, преносими, автономни, цялостни решения и други. Съществуват обаче основни разграничения между различните видове фабрично произведени блокове на пазара. Този доклад предлага стандартна терминология за категоризация на видовете предварително сглобени модулни системи за центрове, дефинира и сравнява техните ключови параметри и предоставя рамка за избор на най-подходящо решение, базирано на бизнес изискванията. Прочетете бяла книга # 165
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #166
   Практически съображения при внедряване на стандартно предварително сглобено оборудване за центрове за данни

   Внедряването на предварително сглобени модулни системи за центрове за данни е резултат от ясно изразените им ползи, в това число бързото им въвеждане в експлоатация, предвидимост, мащабируемост и (точни) разходи за жизнения цикъл. Процесът на пускане в експлоатация - от етапа на проектиране на центъра за данни, към подготовка на обекта, доставяне на оборудването и инсталацията му - е доста различен от този за традиционен център за данни. Този документ представя практически съвети, ръководство и резултати, които мениджър на центъра за данни би могъл да очаква по време на пусковия процес. Прочетете бяла книга # 166
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Проучване
   Историята на "DartPoints Private Colo™

   За много организации изборът между изграждане на частен център за данни и преместване в колокиран такъв, представлява компромисен избор. Частните центрове за данни са скъпи за изграждане и изискват прецизно предварително планиране. Колокацията в голям център за данни може да бъде по-евтино решение и да предоставя гъвкавост при растеж, но води до компромис по отношение на цялостния контрол. Прочетете "Историята на DartPoints Private Colo™
  • Предварително сглобените модулни системи за център за данни позволяват на петролните компания да се справят във времето, с бюджетните ограничения и регулаторни изисквания

   Клиентите използват предварително сглобените модули за център за данни, поради някоя от причините като: време за достигане до пазара, прогнозируеми разходи и изпълнение, помагат им да изпълнят строгите изисквания за опазване на околната среда. Понякога клиентите предпочитат предварително изградените модулни системи поради всички тези причини взети заедно. Предварително създадените модулни системи за центрове за данни позволяват на петролните компания да се справят със сроковете, с бюджетните ограничения и с регулаторните изисквания
  • Предварително сглобеното оборудване за център за данни помага на Авиационна компания да изпълни строгите изисквания по отношение на срокове и ефективност

   Клиентите използват предварително изградените модулни системи за център за данни по различни причини: включително време за достигане до пазара, прогнозируеми разходи и време за изпълнение, помагат им да се справят със строгите изисквания за опазване на околната среда. Понякога клиентите предпочитат предварително сглобени модули поради всички тези причини взети заедно. Предварително сглобеното оборудване за център за данни помага на авиационна компания да изпълни строгите изисквания по отношение на срокове и ефективност.
  • Автомобилна компания набира скорост с предварително изградените системи от модулен тип за център за данни

   В наши дни в почти всяко едно предприятие времето за излизане на пазара е от съществена важност. Компаниите искат да пуснат новите продукти на пазара бързо, за да започнат да генерират приходи и да изплатят инвестицията, която са направили при разработването на продукта , като се надяват да получат и още повече под формата на печалба. Автомобилна компания набира скорост с предварително изградените системи от модулен тип за център за данни
 • Научете

  TradeOff инструменти


  Уеб-базирани приложения с лесни за използване интерфейси, проектирани за употреба в идейна фаза на изграждане на център за данни и разработването на проекти. TradeOff инструменти

  Калкулатор за оценка на инвестицията, сравнение между предварително сглобени модулни системи за центрове за данни и традиционни центрове за данни


  Въздействие на проектните параметри върху стойността на предварително сглобени модулни системи за центрове за данни спрямо традиционните центрове за данни. Център за данни - калкулатор за оценка на инвестицията

  Инструмент за избор на референтен проект


  Разгледайте библиотеката на Schneider Electric с референтни проекти, за да сравните и изберете оптималния проект, който покрива нуждите на вашия център за данни. Инструмент за избор на референтен проект

  Енергиен университет


  БЕЗПЛАТЕН, онлайн, образователен ресурс, който предлага повече от 200, неутрални по отношение на търговеца, курсове по енергийна ефективност и теми свързани с центрове за данни, които Ви помагат да идентифицирате, внедрите и наблюдавате подобренията свързани с енергийната ефективност във Вашата организация. Енергиен университет
 • Гледайте

  • Оборудване за центрове за данни на ваше разположение: Предварително сглобени модули от Schneider Electric...

   Разгледайте това, което ви предлагаме. Предварително изградени IT и хидронични модули от Schneider Electric. Докато подготвяте Вашия обект, ние ще проектираме Вашия център за данни и ще ви го доставим директно на място.
  • Предварително сглобени модулни решения: Иновативната технология, която води до промени в инфраструктурата на центъра за данни

   В това интервю с FStech (Financial Sector Technology /Финансово-технологичния сектор), Кевин Браун, Вицепрезидент на глобалната стратегия и технология за центрове за данни на Schneider Electric говори за промените в инфраструктурата на центровете за данни, причините стоящи зад разпространението на предварително изградените модулни системи за центрове за данни и причините, поради които тази иновативна технология ще трансформира индустрията на центровете за данни.
  • Предварително сглобените модулни системи за център за данни предоставят предсказуеми експлоатационни характеристики

   Високото равнище на интеграция заедно с фабричен монтаж и изпитания позволява на предварително сглобените модулни системи за център за данни на Schneider Electric да разрешат много от предположенията, свързани с предпроектните и проектните работни характеристики на съоръженията.
  • По какъв начин предварително изградените решения са безусловно по-гъвкави от традиционните структури на центровете за данни?

   Предварително сглобени модули за центрове за данни означава, че не трябва да изграждате в определен момент целия център за данни, а можете да го надграждате, така че да отговори на точните изисквания на Вашия бизнес, като съкратите цикъла за проектиране без да ограничавате бъдещата гъвкавост.
  • Кой може да се възползва от предварително сглобените центрове за данни?

   Въпреки че в някои случаи употребата на различен тип решения от предварително сглобените са по-подходящи, интересът в архитектурата към предварително сглобените идва от големия брой изисквания към центровете за данни.