Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  Управление на инфраструктурата на център за данни (DCIM)

  Решения за интегриран софтуер, измерване, мониторинг на средата и защита на захранването, охлаждането и IT помещението.

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Брошура StruxureWare за центрове за данни

   Обобщение на високо равнище на софтуереният пакет StruxureWare за центрове за данни и свързани софтуерни приложения. Прочетете повече
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #118 Виртуализация и изчислителен облак: Оптимизираното захранване, охлаждане и управление увеличават ползите

   По-високите стойности на отделената от оборудването топлинна енергия, съсредоточени на единица площ, често могат да доведат до предизвикателства спрямо капацитета за охлаждане на съществуваща система. Намалената обща консумация на енергия, която обикновено възниква от физическата консолидация на сървъра, може да влоши ефективността на енергийното потребление (PUE) на центъра за данни. Динамичните натоварвания, които варират по отношение на време и място, могат да повишат риска от време за принудително спиране, ако състоянието на захранването и охлаждането на ниво ракове не бъдат отчетени и взети предвид. В заключение, естеството на среда с голяма степен на виртуализация, която е с висока устойчивост към повреди, може да повдигне въпроси относно равнището на резервираност, която се изисква от физическата инфраструктура. Тези конкретни ефекти от виртуализацията се обсъждат и се предлагат възможни решения и методи за справяне с тях.

   Прочетете повече
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #173 Насоки за въвеждане в експлоатация на електрозахранване и охлаждане на IT в колокационни центрове за данни

   Някои потенциални наематели на колокационни центрове за данни разглеждат най-добрите практики за електрозахранване и охлаждане като ограничаващи. Въпреки това една ефективна политика за приемлива експлоатация може да намали времето за принудително спиране, причинено от топлинно изключване и човешка грешка, да редуцира капацитета и да удължи живота на първоначално наетото пространство, като се избягват разходите за преоразмерено резервирано пространство. Този доклад обяснява някои от причините за загуба на електрозахранване, охлаждане и капацитет за пространство в колокационни центрове за данни и обяснява по какъв начин високата плътност на електроразпределителни ракове, ограничения въздух и други практики, подобряват експлоатационните възможности и ефективността. Предоставени са примери за приемливи политики за работа за справяне с тези задачи.

   Прочетете повече
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #170 Избягване на най-честите капани при оценяване и въвеждане на решения за Управление на инфраструктура на център за данни (DCIM)

   Макар че много хора инвестират в софтуер за Управление на инфраструктура на център за данни (DCIM) и виждат ползите от това решение, някои от тях не го правят. Изследване показва голям брой капани, които крайните потребители трябва да избягват при оценяването и внедряването на решения за  Управление на инфраструктура на център за данни (DCIM). Изборът на неподходящо решение, основан на неадекватни процеси и липса на ангажираност / собственост / и познания, може да ограничи способността на избрания набор от инструменти да предложи ползите, които е проектиран да осигури. Този доклад описва тези най-често срещани капани и предлага практически насоки относно начините, по които те могат да бъдат избегнати.

   Прочетете повече
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #107 Как софтуерът за управление на инфраструктурата в центровете за данни подобрява планирането и намалява оперативните разходи

   Ръководители на предприятия отправят предизвикателство към своите служители от IT отделите, да превърнат центровете за данни от разходни центрове в производители на бизнес единица. Центровете за данни могат да имат съществено въздействие върху финансовите резултати, като позволяват на бизнеса да реагира по-бързо на пазарното търсене. Този документ демонстрира, чрез поредица от примери, по какъв начин инструментите на софтуера за управление на инфраструктурата на центровете за данни могат да опростят експлоатационните процеси, да редуцират разходите и да ускорят доставянето на информация.

   Прочетете повече
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #161 Разпределение на разходи за енергия и въглеродни емисии на центровете за данни между IT потребителите

   Необходими ли са сложен софтуер и инструменти за измерване и разпределение на разходите за енергия и въглеродните емисии между IT потребителите? Или можем да се справим с помощта на прости и евтини методи за измерване разхода на енергия и разпределение на въглеродните емисии? Колко прецизни трябва да бъдем? Този доклад предоставя преглед на енергийните разходи и стратегиите за разпределение на въглеродни емисии и тяхната точност. Показваме, че едновременно е лесно и евтино за който и да е център за данни, независимо дали голям или малък, нов или стар, да започне да разпределя разходите и въглеродните емисии. Трябва да се има предвид обаче, че когато разходите и сложността се повишат, възвръщаемостта на инвестициите намалява при зададена излишна степен на прецизност.

   Прочетете повече
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #171 Съображения за притежание спрямо аутсорсинга на физическата инфраструктура на център за данни

   Когато сме изправени пред решението за модернизиране на съществуващ център за данни, изграждане на нов или наемане на пространство в търговски колокационен център за данни, съществуват както количествени така и качествени разлики, които трябва да бъдат взети предвид. 10-годишен анализ на стойността на жизнения цикъл (TCO) може да насърчи модернизирането или изграждането спрямо аутсорсинга. Този доклад обаче показва, че икономиката може да бъде залята от чувствителността на бизнеса към паричните потоци, цената на парите, сроковете за изпълнение, удължване на времевата рамка, очакване за продължителността на жизнения цикъл на център за данни, регулаторните изисквания и други стратегически фактори. Този доклад обсъжда начините, по които да оцените тези ключови фактори, за да могат те да Ви помогнат да вземете обосновано решение.

   Прочетете повече
 • Научете

  DCIM блог


  Искате ли да научите повече за управлението на център за данни и това, което се случва на пазара? Следете нашето мнение по темата за DCIM.

  Научете повече

  StruxureWare за центрове за данни, подкрепа на Общността


  Имате ли нужда от помощ за софтуерното приложение или искате да научите повече относно начина, по който да го използвате? Проверете уебсайта на нашата Общност за онлайн съдействие, за да получите незабавни отговори и помощ за Вашите софтуерни приложения.

  Научете повече
 • Гледайте

  • DCIM, управители на центрове за данни и центрове за данни с дефиниран софтуер

   Увеличаването на броя на DCIM и на центровете за данни с дефиниран софтуер може да означава, че управителите на центровете за данни ще управляват IT оборудването в бъдещето, тъй като IT фокуса се променя към отдалечено или виртуализирано предоставяне на IT услуги.

  • 10 реални сценарии, в които Управлението на инфраструктурата на център за данни (DCIM) има значение

   Независимо дали сте запознати с ползите от Управлението на инфраструктурата на център за данни (DCIM) или не сте запознати с ползите от него, гледайте този информативен обучителен видеоклип, за да научите как DCIM ще допринесе за съществена промяна във Вашия център за данни.

  • Пълна видимост на центровете за данни с помощта на StruxureWare за центрове за данни

   Намаляване консумацията на електроенергия, подобряване ефективността и изпълняване на задълженията свързани с отчетите с помощта на софтуерен пакет StruxureWare за центрове за данни от Schneider Electric.

  • Преодолейте големите предизвикателства със StruxureWare за центрове за данни

   Оператори на центрове за данни: Искате ли да повишите бизнес резултатите си, като същевременно запазите ресурсите на предприятието? Можете да го постигнете, с помощта на софтуерния пакет за центрове за данни StruxureWare от Schneider Electric.