Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  Цялостни услуги за центрове за данни: Оценяване

  Точна оценка на ефективността на Вашия център за данни, с цел увеличаване на експлоатационното време, редуциране на консумацията на енергия и да ограничаване на разходите.

  Middle-aged man studying to further his education, sustainability.

  Предизвикателства

  От Вас се изисква да разбирате и да анализирате Вашите резултати, за да получите най-добрата  възвръщаемост на инвестициите си.

  Услуги по време на жизнения цикъл на центрове за данни

  Цялостни услуги за центрове за данни
  • Решения

   Нашите предложения за цялостни услуги опростяват оценката и анализа на центъра за данни, включително риск, надеждност и капацитет.  Възможностите за оценяване включват:
    
   • Оценка за възможността от пламване на дъга
   • Изследвания за координация на прекъсвач
   • Изследвания на фактора на мощността
   • Инфрачервена термография
   • CFD анализ (компютърен/изчислителен термофлуиден анализ)
   • Изследвания на потока на натоварване
    
   На база на тези оценки се извършва енергийното управление и съкращаването на разходите
  • Ползи

   Нашите експерти ще ви помогнат да извлечете максимума от вашата инвестиция с помоща на инструменти за автоматизация и най-добрите практики.
    
   Разполагаме с екип от над 7 000 обучени специалисти, които използват стандартна, документирана и валидирана методология за оценяване на Вашия център за данни. Нашите оценки изчисляват и идентифицират проблемите свързани с безопасността и капацитета, факторите за ниска ефективност, стратегиите за намаляване на жизнения цикъл и други критични състояния.
  • Предимства

   • Ние извършваме повече изследвания върху свързването на прекъсвачите и оценки на възможността от пламването на дъга, отколкото всички други компании по цял свят за да гарантираме, че Вашия център за данни е безопасен и достъпен.
   • Ние предлагаме цялостно портфолио от услуги за оценка на електрозахранването, охлаждането, IT помещенията и безопасността.
   • Нашата специализирана верига за предоставяне на услуги осигурява цялостна глобална техническа подкрепа.
  Техник на Schneider Electric обсъжда управлението на електрозахранване за център за данни

  Приложения

  Независимо колко дълго собственика на център за данни очаква неговото съоръжение да съществува, от системите за физическа инфраструктура се очаква да имат експлоатационни характеристики съгласно проектните спецификации на инсталациите, дори и при промяна на бизнес и IT изискванията. Разбирането от страна на ръководството на фазите на жизнения цикъл на центровете за данни и тяхната взаимовръзка помага да се гарантира, че това ще се случи. Разбирането на цялостната картина- какво възниква във всяка една от фазите, какви са ключовите задачи, които стоят пред ръководството, какви капани съществуват и по какъв начин всяка една фаза оказва влияние върху следващата - може да помогне на организациите да постигнат целите си по отношение на разходите за центровете за данни, скороста за пускане в експлоатация, достъпността и целите свързани с ефективността.

  Ползи

  • Мъж в център за данни с таблет, управление на центрове за данни, експлоатация на центрове за данни.
    
   • Безопасност и оценка на риска 
   • Проверка на възможностите 
   • Оценявания на сигурността
   • Услуги за сертифициране
   • Оценки за енергиен мениджмънт
  • В помещение на център за данни, решения за данни, управление на центрове за данни
    
   • Намаляване на Вашите разходи
   • Превантивна поддръжка и управление на активи
  • Млад човек говори по телефона, зад него има екран с анализ на големи данни, отчитане на устойчиво развитие.
    
   • Съдействие за справяне с бизнес и технически предизвикателства
   • IT помещение, захранване, охлаждане и мониторинг за сигурност, на място на обекта или отдалечено, дистанционно наблюдение