Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text

  Цялостни услуги за центрове за данни: Оценяване

  Точна оценка на ефективността на Вашия център за данни, с цел увеличаване на експлоатационното време, редуциране на консумацията на енергия и да ограничаване на разходите.

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #6
   Определяне на общата стойност на инвестицията

   Описан е подобрен метод за измерване на общата стойност на инвестицията (TCO) за центъра за данни и инженерна инфраструктура за центъра за данни и свързване на тези разходи за общата информационно технологична инфраструктура, с посочени примери. Факторите, оказващи влияние върху общата стойност на инвестицията, са изразени количествено. Най-важният фактор, оказващ влияние върху стойността са излишни неусвоени разходи, възникнали в резултат от инфраструктура с повишени номинални параметри. Прочетете бяла книга #6
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #26
   Опасности свързани с хармоници и претоварвания

   Този документ предоставя обобщение относно проблемите, свързани с хармоничните токове, с конкретен фокус върху информационно-технологичното оборудване. Описва се начина, по който тези проблеми са решени в международните нормативни разпоредби. Прочетете бяла книга #26

  • Едно от най-големите предизвикателства пред професионалистите в областта на центровете за данни е управлението на жизнения цикъл на оборудването на центъра за данни по начин, който оптимизира експлоатационните показатели, като същевременно се редуцира времето за престой. Важността на цялостните услуги за центрове за данни

  • Започнете да мислите относно вашите съоръжения в контекста на целия жизнен цикъл: планиране, проектиране, изграждане, експлоатация и оценяване (и евентуално извеждане от експлоатация). Доктор Франкенщайн и центровете за данни

  • Решенията и изборите, които правите по време на фазата за планиране на жизнения цикъл на център за данни ще бъдат предадени и ще окажат отражение по време на целия жизнен цикъл на съоръжението. Точно поради тази причина е важно да вземете правилните решения... и може би съвсем буквално си струва да успеете от първия опит. И най-добрите планове за центрове за данни остават често неосъществени

  • Обръщането на внимание на документацията и обучението може да ограничи драстично честотата на грешките в центровете за данни. Документация и обучение: Основни елементи в центрове за данни, необходими при критични ситуации

  • Референтните проекти за центрове за данни на Schneider Electric Ви дават достъп до валидирани и документирани планове за начините, по който трябва да бъдат изградени, конфигурирани и планирани системите за инженерна инфраструктура. По-бързо и по-лесно планиране на център за данни... което също така е БЕЗПЛАТНО

  • За операторите на центрове за данни може да се окаже трудно да определят правилното равнище за поддръжка на техните съоръжения, особено ако не са професионалисти в областта на поддръжката. Необходима е добре организирана програма за експлоатация и поддръжка, която е синхронизирана с равнището на толерантност за рискове спрямо центрове за данни. Оценяване на Вашата програма за поддръжка на центрове за данни
 • Научете

  Калкулатор за оценка на инвестицията, сравнение между предварително изградени модулни системи за центрове за данни и традиционни центрове за данни


  Въздействие на проектните параметри върху стойността на предварително изградени модулни системи за центрове за данни спрямо традиционните центрове за данни. Калкулатор за оценка на инвестицията за център за данни

  Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни


  Въздействие на технологията на физическата инфраструктура и стратегии за планиране на растежа върху ключовите параметри при проектирането. Проектен калкулатор

  Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric


  Валидирани и документирани планове относно начините, по които системите за инженерна инфраструктура трябва да бъдат изградени, конфигурирани и изложени, както и за описването на това кои специфични компоненти са използвани. Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric

  Калкулатор за създаване на център за данни спрямо общата стойност на инвестицията за колокация


  Въздействие от страна на атрибутите на центровете за данни и модела за ценообразуване върху общата стойност на инвестицията. Калкулатор за общата стойност на инвестицията

  Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция за център за данни


  Въздействие на промените в решението за инженерната инфраструктура върху капиталовата инвестиция. Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция
 • Гледайте

  • Референтни решения за центрове за данни

   Проектирането и изграждането на център за данни може да бъде трудно. Поради тази причина Schneider Electric създава лесен начин за планиране, изграждане и пуск на център за данни чрез референтни решения.
  • Цялостни услуги за центрове за данни

   Животът може да е труден, но управлението на Вашия център за данни не е нужно да бъде трудно - поне когато използвате цялостни услуги за центрове за данни на Schneider Electric.
  • Стойността на цялостните услуги за центрове за данни

   Ролята на центровете за данни в бизнеса никога не е била по-критична. Услугите са ключови за проектиране, въвеждане в експлоатация и експлоатация на центрове за данни в пикови моменти, като същевременно гарантират експлоатационната готовност. Schneider Electric е тук за да ви помогне с цялостните услуги за центрове за данни, организирани под общото ръководство на Schneider Electric.