Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text
  Получаване на експертни познания, за да бъдат удовлетворени Вашите нужди по отношение на експлоатационни характеристики и безопасност.

  Цялостни услуги за центрове за данни: Решение

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #160
   Спецификация на архитектурата на център за данни с модулна система

   Има растящо единодушие по въпроса, че конвенционалният, широко приет начин на проектиране на център за данни ще бъде заместен от проектиране на модулни центрове за данни с възможност за надграждане. Намалените общи разходи за инвестиция, повишената гъвкавост, редуцираното време за въвеждане в експлоатация и подобрена ефикасност са измежду утвърдените предимства на модулните мащабируеми проекти. Терминът „модулен”, кога и къде надграждането (модулността) е подходящо, и как да се специфицира модулност, все още са недобре дефинирани. Този доклад създава рамка за архитектурата на модулен център за данни и описва различните начини, по които модулността може да бъде внедрена при захранването, охлаждането и пространствената инфраструктура на център за данни и обяснява кога различни подходи са подходящи и ефективни. Прочетете бяла книга # 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #116
   Стандартизация и модулност във физическата инфраструктура на център за данни

   Невъзприемането на модулна стандартизация като стратегия при проектирането на физическата инфраструктура на център за данни (DCPI), излиза скъпо във всяко едно отношение: излишни разходи; време за престой, което може да се избегне и пропуснати търговски ползи. Стандартизацията и свързаната пряко с нея модулност на системите създават голям брой предимства във физическата инфраструктура на център за данни (DCPI). Те оптимизират и опростяват всеки процес от началното планиране до ежедневната експлоатация, като оказват значително позитивно въздействие върху всеки един от трите основни компонента на стойността на DCPI - наличност, гъвкавост и обща стойност на инвестицията. Прочетете бяла книга # 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #122
   Ръководство за спецификация на критичността на центрове за данни / ниво на сертификация

   Рамка за сравнителен анализ за експлоатационните характеристики на бъдещ център за данни е от съществено значение за ефективното планиране и вземане на решения. Текущо наличните критичности или методи на сертификация не предоставят обосновани спецификации за валидиране на експлоатационните характеристики за центровете за данни. Правилната спецификация за критичността на центровете на данни трябва да предоставят недвусмислена и обоснована формулировка за решението и инсталацията за центрове за данни. Този доклад анализира и сравнява съществуващите методи на редове, описва как да се избере равнище на критичност и предлага обоснована спецификация за критичността на центровете за данни. Обсъжда се и критичността на центровете за данни. Прочетете бяла книга #122

  • Този блог обсъжда скорошната промяна към подход за центрове за данни, основан на жизнения цикъл и начина, по който да се определи най-добрия дизайн, базиран на вашите специфични нужди. Принципи за жизнения цикъл на центрове за данни: Част 1 от 2 - решение за промяна

  • Основен принцип в подхода за жизнения цикъл към центровете за данни е да се определят решения съоръжения, като се вземат предвид измененията. Не чакайте обаче да възникнат проблемите, за да започнете с промяната - следвайте друг ключов принцип: постоянно подобрение. Принципи за жизнения цикъл на центрове за данни: Част 2 от 2 - постоянно подобрение.

  • Тази блог публикация обсъжда съображенията за рискове на стратегия за решения/изграждане на центрове за данни. Отчитане на риска за Вашата стратегия за решения/изграждане на центрове за данни

  • Понастоящем се обръща повече внимание на жизнения цикъл на центъра за данни и обхвата на консултантските умения, които са необходими за оптимизиране на инфраструктурата и експлоатацията на центровете за данни с времето. Прочетете този блог пост, за да научите повече. Цялостни услуги за центрове за данни: Отидете отвъд решението/изграждането

  • Много проекти за центрове за данни възприемат ограничен подход за решения/изграждане, което не взема предвид фактори като например цялостно избиране на обект, стандарти за изпълнител или проблеми, свързани с поддръжката. В този блог пост, бивш главен информационен директор дефинира някои от научените уроци относно решенията за центровете за данни. Решения за центрове за данни: Предаване на научените уроци
 • Научете

  Калкулатор за оценка на инвестицията, сравнение между предварително изградени модулни системи за центрове за данни и традиционни центрове за данни


  Въздействие на проектните параметри върху стойността на предварително изградени модулни системи за центрове за данни спрямо традиционните центрове за данни. Калкулатор за оценка на инвестицията за център за данни

  Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни


  Въздействие на технологията на физическата инфраструктура и стратегии за планиране на растежа върху ключовите параметри при проектирането. Проектен калкулатор

  Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric


  Валидирани и документирани планове относно начините, по които системите за инженерна инфраструктура трябва да бъдат изградени, конфигурирани и изложени, както и за описването на това кои специфични компоненти са използвани. Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric

  Калкулатор за създаване на център за данни спрямо общата стойност на инвестицията за колокация


  Въздействие от страна на атрибутите на центровете за данни и модела за ценообразуване върху общата стойност на инвестицията. Калкулатор за общата стойност на инвестицията

  Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция за център за данни


  Въздействие на промените в решението за инженерната инфраструктура върху капиталовата инвестиция. Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция
 • Гледайте

  • Референтни решения за центрове за данни

   Проектирането и изграждането на център за данни може да бъде трудно. Поради тази причина Schneider Electric създава лесен начин за планиране, изграждане и пуск на център за данни чрез референтни решения.
  • Цялостни услуги за центрове за данни

   Животът може да е труден, но управлението на Вашия център за данни не е нужно да бъде трудно - поне когато използвате цялостни услуги за центрове за данни на Schneider Electric.
  • Стойността на цялостните услуги за центрове за данни

   Ролята на центровете за данни в бизнеса никога не е била по-критична. Услугите са ключови за проектиране, въвеждане в експлоатация и експлоатация на центрове за данни в пикови моменти, като същевременно гарантират експлоатационната готовност. Schneider Electric е тук за да ви помогне с цялостните услуги за центрове за данни, организирани под общото ръководство на Schneider Electric.

Чатът е достъпен сега