Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.
  Ежедневно реализиране на целите за изпълнение и беозпасност

  Цялостни услуги за центрове за данни: Експлоатация

  Къде е описанието?

  Техник на Schneider Electric обсъжда управлението на електрозахранването на център за данни

  Предизвикателства

  Необходимо е да опростите дейностите и да минимизирате времето за принудително спиране, като същевременно планирате стратегия, която изпълнява едновременно текущите и бъдещите нужди.

  Услуги по време на жизнения цикъл на центрове за данни

  Цялостни услуги за центрове за данни
  • Решения

   Поддръжка: Налично е портфолио от цялостни услуги за да гарантира, че Вашите критични приложения ще получат надлежни грижи и поддръжка, за да работят на оптимални равнища по всяко време.
    
   Експлоатация: Schneider Electric предоставя много предложения базирани на доказани методологии и цялостни процедури.
    
   Наблюдение: Център за данни с непрекъсната експлоатация на обекта или дистанционно Ви позволява да очаквате, идентифицирате и да разрешавате проблемите по-бързо и с по-висока степен на точност, като същевременно запазвате видимост и контрол.
    
   Оптимизиране: Гарантирайте, че Вашия център за данни е оптимизиран за възможно най-добри резултати.
  • Конкурентно предложение

   Schneider Electric предоставя по-висока степен на поддръжка, експлоатация, мониторинг и услуги за оптимизация, отколкото която и да е друга компания.
    
   Нашата експертиза е получена в резултат от въвеждане в експлоатация на хиляди центрове за данни по цял свят. Ние предоставяме ресурси на обекта и дистанционни ресурси за поддържане и оптимизиране на вашата инфраструктура на център за данни за всеки компонент в рака, реда и помещението.
  • Диференциация

   • Предоставяне на пълна поддръжка на инфраструктура, която включва управлението на договори за поддръжка за продукти на трета страна.
   • Ние предоставяме персонал на обекта и дистанционно за експлоатация и оптимизиране на инфраструктурата за центъра за данни.
  Инженер стои пред центрове за данни с отворени мрежови кабели, експлоатация на центрове за данни.

  Приложения

  Независимо колко дълго съществува центъра за данни, от физическата инфраструктура на системите се очаква да имат експлоатационни характеристики съгласно проектните спецификации на съоръжението, дори при промяната на дейността и IT изискванията. Разбирането от страна на ръководството на фазите на жизнения цикъл на центровете за данни и тяхната взаимовръзка помага да се гарантира, че това ще се случи. Разбирането на общата картина - какво възниква във всяка една от фазите, какви са ключовите задачи на ръководството, какви капани съществуват и по какъв начин всяка една фаза оказва влияние върху следващата - може да помогне на организациите да постигнат целите си за разходите за центровете за данни, скоростта за пускане в експлоатация, експлоатационната готовност и ефективността.

  Ползи

  • Човек работи в център за данни, управление на центрове за данни, експлоатация на центрове за данни.
    
   • Договори за обслужване с различни клаузи
   • Удължаване на гаранции 
   • Поддръжка и управление на търговеца за продукти на Schneider Electric и на трети страни
   • Оказване на съдействие с дейности свързани със съоръжения
  • Техник работи в център за данни, управление на центрове за данни, експлоатация на центрове за данни.
    
   • Намаляване на разходи
   • Настройване на оборудване
   • Наличност на резервни части по цял свят
   • Превантивна поддръжка и управление на активи
  • Оператори в контролна зала на електроцентрала, които се справят с технически предизвикателства, докладване за устойчиво развитие.
    
   • Оказване на съдействие при справяне с бизнес и технически предизвикателства
   • IT помещение, захранване, охлаждане и мониторинг за сигурност на обекта или дистанционно
   • Диагностика на продукти и системи
   • Услуги за рециклиране при приключване на жизнения цикъл
   • Обучение за безопасност на работното място и готовност за действие в извънредни ситуации

  Чатът е достъпен сега