Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Цялостни услуги за центрове за данни: План

  Man looking at architectural plans

  Challenges

  Чрез използването на нашата доказана методология и инструменти за автоматизация, ние предоставяме експертна помощ за вашия проект, за да определим оптималните разходи, критичността, работните характеристики, синхронизацията, съвместимостта с нормативните разпоредби или устойчивото развитие.

  Услуги по време на жизнения цикъл на центрове за данни

  Цялостни услуги за центрове за данни
  • Решения

   • Въвеждане на ключови параметри, които да контролират архитектурата на системата.
   • Разработване на концепция за системата.
   • Комбиниране на вашите желания и ограничения.
   • Определяне на изискванията за внедряване.
  • Предимства

   Използвайки нашата методология и инструменти за автоматизация, ние предоставяме експертно съдействие за Вашия проект, за да определим оптималните разходи, критичността, работните характеристики, синхронизацията, съвместимостта с нормативните разпоредби или устойчивото развитие.
  • Разграничаване

   • Опростете и съкратете процедурата за планиране и изпълнение с нашата богата колекция от референтни проекти. 
   • Приложете най-добрите практики, за да ограничите рисковете от времето за принудително спиране на нови и съществуващи центрове за данни.
   • Подход за цялостен жизнен цикъл оказва положително въздействие върху проекта и центъра за данни в хода на неговия жизнен цикъл.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Приложения

  От Вашата физическа инфраструктура се очаква да съответства на работните характеристики на решението на Вашето съоръжение, дори с промяната на бизнес и IT изискванията. Това, което може да Ви помогне да постигнете целите си за разходи, експлоатационна наличност, ефективност и скорост на инсталация е разбиране на по-голямата картина относно жизнения цикъл на Вашия център за данни и всяка от неговите фази, както и основните задачи, капани и зависимости в управлението. 

  Ползи

  • Двама инженери обсъждат експлоатацията на център за данни
    
   • Изграждане спрямо изнесен код и спазване на действащите нормативни разпоредби
   • Възможности за устойчиво развитие
   • Планиране на локация
  • Мъж на средна възраст учи с цел продължаване на образованието си, устойчиво развитие.
    
   • Намаляване на разходите
   • Капиталови разходи спрямо оперативни разходи, възможности и анализи 
   • Онлайн компенсаторни инструменти и библиотека с референтни проекти
  • Алтернативен текст по подразбиране
    
   • Съдействие за справяне с бизнес и технически предизвикателства
   • Ефективност, размер и възможност за планиране на IT помещение, захранване, охлаждане, управление на инфраструктурата на център за данни (DCIM)   и физическа сигурност