Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Цялостни услуги за центрове за данни: План

 • Leggere

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #142
   Проекти за център за данни: Планиране на системи

   Планирането на проекта за инженерната инфраструктура на център за данни не трябва да бъде задача, която отнема време или която води до неудовлетворение. Опитът показва, че ако правилните проблеми бъдат разрешени в правилния ред от правилните хора, неясните изисквания могат да бъдат бързо преведени под формата на технически проект. Този документ очертава практическите стъпки, които трябва да бъдат следвани, за да се ограничат разходите чрез опростяване и съкращаване на процеса на планиране, като същевременно подобрява качеството на плана. Прочетете бяла книга #142
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #145
   Деветте най-чести грешки при планирането на центрове за данни

   Защо толкова много изградени центрове за данни и разширения за центрове за данни не са успешни? Тази бяла книга отговаря на въпроса като разкрива деветте най-чести грешки, които организациите правят при проектиране и изграждане на ново пространство за центрове за данни и разглежда ефективен начин за да постигне успех чрез подхода за общата стойност на инвестицията (TCO). Прочетете бяла книга #145
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #141
   Проекти за център за данни: Управление на проект чрез стандартизиран процес

   При проекти за решения за центрове за данни/проекти за изграждане, недостатъците при управлението на проектите и координацията са честа - но излишна - причина за забавяния, разходи и неудовлетворение. Идеалът за дейности на управление на проекти, който ще бъде структуриран и стандартизиран като централни блокове за изграждане, така че всички страни да могат да комуникират на общ език, да избягват пропуски в отговорността и дублиране на усилията и да постигнат ефективен процес с предсказуем резултат. Този доклад представя рамка за ролите при управление на проект и отношения, която е разбираема, цялостна и адаптируема към проект с какъвто и да е мащаб. Прочетете бяла книга #141

  • Референтните проекти за центрове за данни на Schneider Electric Ви дават достъп до валидирани и документирани планове за начините, по който трябва да бъдат изградени, конфигурирани и планирани системите за инженерна инфраструктура. По-бързо и по-лесно планиране на център за данни... което също така е БЕЗПЛАТНО

  • Научете по какъв начин една силна програма за експлоатация на центрове за данни е по-важна за безпроблемното функциониране на компанията, отколкото решението за центъра за данни на компанията. 3 начина, по които една силна програма за експлоатация на центрове за данни е по-важна, отколкото решението за Вашия център за данни.

  • Започнете да мислите относно вашите съоръжения в контекста на целия жизнен цикъл: планиране, проектиране, изграждане, експлоатация и оценяване (и евентуално извеждане от експлоатация). Доктор Франкенщайн и центровете за данни

  • Едно от най-големите предизвикателства пред професионалистите в областта на центровете за данни е управлението на жизнения цикъл на оборудването на центъра за данни по начин, който оптимизира експлоатационните показатели, като същевременно се редуцира времето за престой. Важността на цялостните услуги за центрове за данни

  • Решенията и изборите, които правите по време на фазата за планиране на жизнения цикъл на център за данни ще бъдат предадени и ще окажат отражение по време на целия жизнен цикъл на съоръжението. Точно поради тази причина е важно да вземете правилните решения... и може би съвсем буквално си струва да успеете от първия опит. И най-добрите планове за центрове за данни остават често неосъществени
 • Approfondire

  Калкулатор за оценка на инвестицията, сравнение между предварително изградени модулни системи за центрове за данни и традиционни центрове за данни


  Въздействие на проектните параметри върху стойността на предварително изградени модулни системи за центрове за данни спрямо традиционните центрове за данни. Калкулатор за оценка на инвестицията за център за данни

  Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни


  Въздействие на технологията на физическата инфраструктура и стратегии за планиране на растежа върху ключовите параметри при проектирането. Проектен калкулатор

  Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric


  Валидирани и документирани планове относно начините, по които системите за инженерна инфраструктура трябва да бъдат изградени, конфигурирани и изложени, както и за описването на това кои специфични компоненти са използвани. Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric

  Калкулатор за създаване на център за данни спрямо общата стойност на инвестицията за колокация


  Въздействие от страна на атрибутите на центровете за данни и модела за ценообразуване върху общата стойност на инвестицията. Калкулатор за общата стойност на инвестицията

  Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция за център за данни


  Въздействие на промените в решението за инженерната инфраструктура върху капиталовата инвестиция. Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция
 • Guardare

  • Референтни решения за центрове за данни

   Проектирането и изграждането на център за данни може да бъде трудно. Поради тази причина Schneider Electric създава лесен начин за планиране, изграждане и пуск на център за данни чрез референтни решения.
  • Цялостни услуги за центрове за данни

   Животът може да е труден, но управлението на Вашия център за данни не е нужно да бъде трудно - поне когато използвате цялостни услуги за центрове за данни на Schneider Electric.
  • Стойността на цялостните услуги за центрове за данни

   Ролята на центровете за данни в бизнеса никога не е била по-критична. Услугите са ключови за проектиране, въвеждане в експлоатация и експлоатация на центрове за данни в пикови моменти, като същевременно гарантират експлоатационната готовност. Schneider Electric е тук за да ви помогне с цялостните услуги за центрове за данни, организирани под общото ръководство на Schneider Electric.

Чатът е достъпен сега