Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • Default Alternative Text
  Решения за защита на захранването и управление от жилище до център за данни и промишлени среди.

  Непрекъсваемо захранване (UPS)

  • Прочетете

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #108
    Направа на големите UPS системи в по-ефективни такива

    Енергийните ресурси стават все по-редки и по-скъпи, а ефективността на електрозахранването става все по-важен фактор за експлоатация при спецификацията и подбор на големи UPS системи. Има три едва забележими, но важни фактори, които могат съществено да повлияят върху разходите на компанията за експлоатация на UPS система и особено върху сметката за ток. За съжаление хората, които определят спецификациите за системите, често не отчитат тези фактори, което води до повишени разходи за собственика, тъй като експлоатационната ефективност не се оценява правилно. Този доклад обсъжда честите грешки и недоразуменията при оценяването на ефективността на UPS системите. Кривите на ефективност за UPS системите са обяснени, сравнени и последиците от тях са количествено представени. Прочетете бяла книга #108
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #1
    Различните видове UPS системи

    Съществува сериозно объркване на пазара по отношение на различните видове UPS системи и техните характеристики. Всяка една от тези UPS системи е дефинирана, обсъдени са техните практически приложения и са посочени предимствата и недостатъците им. С помощта на тези знания, може да бъде взето информирано решение относно правилния вид UPS топология за конкретната нужда. Прочетете бяла книга #1
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #24
    Ефект от UPS устройство върху възможностите на системата

    Тази бяла книга обяснява как експлоатационната готовност и непрекъсваемостта на работа на системата се влияят от прекъсвания на променливотоковото захранване и предоставя количествени данни относно експлоатационната готовност в реална среда, включително ефекта на UPS системата върху непрекъсваемостта на работата. Прочетете бяла книга #24
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #157
    Еко-режим: Ползи и рискове от режими за спестяване на електроенергия при работа на UPS

    Много по-новите UPS системи имат режим на работа спестяващ електроенергия, известен като "еко-режим" или под друго наименование. Въпреки това проучвания показват, че практически нито един от центровете за данни не използва този режим поради известните или очакваните странични ефекти. За съжаление маркетинговите материали за тези режими на работа не обясняват адекватно компромисите между разходи и ползи Този доклад показва, че еко-режимът предоставя намаляване с приблизително 2% на консумацията на енергия от центровете за данни и обяснява различните ограничения и притеснения, които възникват в резултат от експлоатацията в еко-режим. Описани са също ситуации, в които тези режими на експлоатация са препоръчителни и противопоказателни. Прочетете бяла книга #157
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #210
    Управление, поддръжка и жизнен цикъл на монофазна UPS система

    "Колко дълго ще издържи батерията ми?" и "какви са най-добрите практики за поддръжката на моят UPS?" са много често задавани въпроси от страна на собственици на UPS системи. Малко са онези, които осъзнават, че UPS системите са много повече от просто една батерия; и като всяка електроника имат определена продължителност на живот. Много от факторите, които оказват влияние върху живота на батерията оказват влияние също и върху електрониката на UPS системите. Някои фактори подлежат на контрол чрез предприемане на определени превантивни мерки или просто чрез подходящо коригиране на основни настройки на UPS системите. Тази бяла книга обсъжда ключовите фактори, които оказват влияние върху живота на батерията и UPS системата и предоставя някои прости препоръки и насоки, които да ви помогнат да управлявате вашите монофазови UPS системи, така че да удължите живота и надеждността им. Прочетете бяла книга #210
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #207
    Проектиране и спецификация за безопасни и надеждни системи от акумулаторни батерии за големи UPS устройства

    Едно добре проектирано решение за акумулаторни батерии на UPS е важно за безопасна и надеждна експлоатация Този доклад описва основните компоненти и функции на батерийните системи и обсъжда причините, поради които предварително проектираните от доставчиците решения за акумулаторни батерии са оптимални. В случаите, в които предварително създадените решения не отговарят на изискванията, разработени от доставчиците решения са следващата най-добра алтернатива. Ако за съответния проект трябва да бъдат използвани външни батерии, които клиента има в наличност, са предвидени проектни насоки, които да гарантират безопасно и надеждно решение. Прочетете бяла книга #207
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #206
    Защита от пренапрежение на двойно-подсигурена среда на център за данни

    В двойно-подсигурената среда загубата на електрозахранване по единия проводник води до прехвърлянето на товара върху другия проводник, което може да създаде условия за претоварване на този проводник. Това може да доведе до ситуация, в която повредата на един проводник води до повреда в двата проводника. Този доклад обяснява проблема и начините за неговото разрешаване и предоставя набор от правила за да се уверите, че двупроводната среда предоставя очакваната резервираност при неизправност. Прочетете бяла книга #206
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Бяла книга #96
    Скрита заплаха за надеждността на UPS при превключватели на статичен байпас

    IT мениджърите ще бъдат изненадани да научат, че някои UPS системи, които са на пазара днес (с номинална мощност 50 kW или по-висока) използват по-малки, не добре оразмерени превключватели на статичен байпас, въпреки отрицателните последици от това. Чрез използване на контактор или прекъсвач паралелно със SCRs, тези превключватели на статичен байпас могат да използват по-малки и по-евтини SCRs, които работят при номинално напрежение по-малко от максималното натоварване. Този доклад показва, че надежността на UPS системата е компрометирана, когато некоректно оразмерени превключватели на статичен байпас бъдат използвани в системата. Обсъдени са предимствата на работещите при номинално напрежение превключватели на статичен байпас. Прочетете бяла книга #96
  • Научете

   Устройство за избор на UPS


   Имате нужда от резервирано захранване за всичко от един персонален компютър до цялостен център за данни? Определете оборудването, което имате нужда да защитите или Вашите изисквания по отношение на електрозахранването и Устройството за избор на UPS ще Ви предложи правилния продукт. Устройство за избор на UPS

   TradeOff инструменти


   Уеб-базирани приложения с лесни за използване интерфейси, проектирани за употреба в идейна фаза на изграждане на център за данни и разработването на проекти. TradeOff инструменти

   Инструмент за избор на референтен проект


   Разгледайте нашата библиотеката с референтни проекти, за да сравните и изберете оптималното решение, което отговаря на нуждите на Вашия център за данни. Инструмент за избор на референтен проект
  • Гледайте

   • IT проверка на практика

    Проблеми с електрозахранването ежегодно костват на компаниите в САЩ милиарди долари. Защитете цялото важно за вас IT оборудване и Вашата мрежа от смущения в електрозахранването.
   • Schneider Electric разполага с точния UPS за Вас

    Ние разполагаме с най-широката гама от UPS системи в света. От UPS системи за Smart Home и персонален компютър, мрежови и сървърен UPS, до UPS за център за данни и съоръжения, самостоятелен или монтиран на рак, стандартен или модулен, ние разполагаме с правилния UPS за Вас!

   • Решения за електрозахранване на центрове за данни на Schneider Electric

    Данните стават все по-критични и информацията се съхранява в електронен вид повече отвсякога. Вие и Вашите колеги можете да предприемете действия с помощта на нашите решения за електрозахранване на центровете за данни.

   • Общ преглед и характеристики на Back-UPS

    Дан Фарнсуърт дава кратко описание на Back-UPS и неговите основни характеристики и ползи.

   • Преглед на следващото поколение Smart-UPS On-Line - SRT модели 5-10kVA

    Нашите нови модели Smart-UPS On-Line предоставят преминаване през двойна защита на захранването за сървъри, т.нар. сторидж, мрежи за пренос на глас и данни, медицински лаборатории и приложения от леката промишленост. Най-добрата в класа си според плътността с изходяща мощност, която предоставя повече реална мощност във ватове, 0.9pf на 5 kVA, единица на 6kVA -10kVA.

  Чатът е достъпен сега