Naše značky

Vyberte zemi

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Detektor oblouku v sítích nízkého napětí

Elektrický proud má stále významný podíl na vzniku požárů v budovách. Přes mnohá, dnes využívaná opatření, se evropský průměr pohybuje okolo 30 %. Příčinou vzniku požáru je nárůst teploty na úroveň zápalné teploty pro daný typ materiálu. V elektrické instalaci je toto způsobeno

- elektrickou jiskrou nebo obloukem
- přetížením nebo zkratem
- nárůstem přechodového odporu
- závadou na spotřebiči
- přepětím, způsobeném přerušením nulového vodiče v trojfázové instalaci.

Drtivé množství poruch, které by potenciálně vedly k požáru, odpojí nadproudové prvky – pojistky a jističe, ale pro zapálení snadno hořlavých materiálů postačí proud od velikosti 270 mA – různé prameny uvádí hodnotu výkonu od 60 do 90 W. Takovou velikost proudu žádný nadproudový prvek neodpojí, protože se neliší od běžného proudu spotřebičů. Proto byly pro instalace s vyšším požárním nebezpečím (dřevostavby) zavedeny požadavky na použití proudových chráničů se jmenovitým reziduálním proudem 300 mA. Proudové chrániče jsou tedy tím správným prvkem pro detekci malých proudů, ale s jedním zásadním omezením. Co se děje mezi pracovními vodiči proudový chránič „nevidí“, a to jak běžné proudy, tak ani zkraty.

Proudové chrániče, stejně jako pojistky nebo jističe, nejsou schopné omezit nebezpečí vzplanutí v důsledku poruch mezi vodiči. V této souvislosti se mluví o tzv. sériovém a paralelním oblouku. Sériový poruchový oblouk je způsoben proudem procházejícím zátěží – spotřebičem. Je to proud, jehož velikost je daná impedancí spotřebiče a přechodovým odporem vodiče, respektive poruchou. V tomto případě se jedná o poškozený kabel s přerušenými vlákny vodiče, uvolněný vodič ve svorce, či jinak snížený průřez vodiče a nárůst přechodového odporu v místě poškození.

Paralelní poruchový oblouk je způsoben proudem tekoucím paralelně k zátěži. Tyto plazivé proudy jsou způsobené poškozenou izolací, prachem nebo vlhkostí. Potřeba většího zabezpečení objektů před rizikem požárů dala vzniknout detektoru oblouku. V roce 1998 byl ve Spojených státech patentován princip tohoto přístroje a již více než deset let je součástí instalací v rezidenčních budovách. Dnes dokonce jako povinný prvek v mnoha instalacích, hlavně pak v instalacích rodinných domů.

Princip činnosti detektoru oblouku
Detektor oblouku bývá nazývaný také AFDD nebo oblouková ochrana. Princip činnosti detektoru oblouku spočívá v tom, že poruchový oblouk generuje harmonické proudy (elektrický šum), které zkreslují jeho normální sinusový průběh. Úkolem detektoru oblouku je odlišit, co je normální provozní zkreslení způsobené připojeným spotřebičem a co je poruchou, způsobenou plazivým poruchovým proudem.

Největší noční můrou výrobců těchto přístrojů jsou nechtěné výpadky způsobené chybnou detekcí proudu. Průběh proudu, respektive frekvenční spektrum, které generují běžné spotřebiče je velice podobné poruchovému proudu. Například komutátorový motor používaný ve vrtačce nebo vysavači způsobuje zkreslení, jehož charakteristika je velice blízká frekvenčnímu spektru plazivého oblouku.

Normativní požadavky na použití AFDD
V České republice i v sousedním Slovensku je oblouková ochrana stále jen doporučenou doplňkovou formou požární ochrany. Automatické odpojení pomocí AFDD se doporučuje pro ochranu koncových obvodů pro:

- prostory s nebezpečím požáru v důsledku povahy zpracovávaných materiálů (např. ve stodolách, v obchodech s látkami, v papírnách),
- prostory s hořlavými konstrukčními materiály (např. v dřevěných budovách),
- konstrukce šířící požár,
- ohrožené prostory s nenahraditelným bohatstvím.

V obydlích se doporučuje automatické odpojení od zdroje zajišťované AFDD na začátku následujících koncových obvodů:
- v ložnicích (zvláště určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením)
- v dětských pokojích
- obvody uvnitř hořlavých konstrukčních materiálů

Detektor oblouku najde uplatnění v objektech s osazením velkého počtu osob s vyšší obtížností možnosti evakuace, ať již z důvodu fyzického, či psychického postižení, jako jsou domy pečovatelských služeb, domovy pro seniory, domovy pro zrakově postižené, hospice atd. Zde se jedná se rovněž o objekty zdravotnictví.

Objekty občanské vybavenosti s vysokou, obvykle nárazovou, koncentrací osob (divadla, kulturní sály, atd.), administrativní budovy.
Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu v důsledku povahy zpracovávaných materiálů, zde vidím za důležitější použití v textilkách, než v obchodech s látkami, dřevovýroba včetně truhlářských dílen, papírenský průmysl, chemický průmysl, báňský průmysl, atd.

Závěr

Detektor oblouku ve Spojených státech výrazně přispěl ke snížení výskytu požárů způsobených elektrickým proudem. Jeho prokázaná účinnost a spolehlivost motivuje normotvůrce napříč všemi kontinenty k zařazení AFDD do národních norem. Vzhledem k jeho relativně vysoké ceně – okolo 3,000 Kč není jeho použití povinné, ale stále jen doporučené. Na druhou stranu musíme zvážit hodnotu vstupní investice v porovnání s možnými následky požárů na majetku na zdraví lidí. Můžeme přístroj AFDD chápat jako určité „jednorázové pojištění“.
Naše nabídka obloukových ochran ZDE.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Zajímáte o technologické novinky, digitalizaci a/nebo praktické tipy zkušených odborníků? Chcete se účastnit školení a dalších akcí pořádaných společností Schneider Electric? Pak se vám vyplatí zůstat s námi v pravidelném kontaktu. Přihlaste se k odběru našich e-novinek.
Přihlásit se opens in new Window
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Prohlédnout"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCZ"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!